Giáo án Học vần 1 bài 25: Âm NG, NGH

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 25: Âm NG, NGH được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh dễ nắm được cách đọc chữ ng, ngh; từ: cá ngừ, củ nghệ,... biết cách đọc được câu ứng dụng "Nghỉ hè, chị kha ra nhà bé Nga" và phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề "Bê, nghé, bé".

Giáo án Học vần 1 bài 26: Âm Y, TR

Giáo án Học vần 1 bài 24: Âm Q, QU, GI

BÀI 25: ÂM NG - NGH

I. MỤC TIÊU:

  • Học sinh đọc được ng-ngh, cá ngừ, củ nghệø từ và câu ứng dụng.
  • Viết được: ng , ngh, cá ngừ, củ nghệ.
  • Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bé.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
  • Tranh minh họa từ khóa và câu ứng dụng.
  • Tranh minh họa phần luyện nói.
  • 4 phiếu từ ứng dụng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho lớp viết bảng con, 2 – 3 học sinh lên bảng viết bảng lớp: qu, gi, quả thị, giã giò.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm ng – ngh.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm ng:

- Cho học sinh đọc âm ng.

- Cho học sinh ghép âm ng.

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Để được tiếng ngừ ta ghép thêm âm và dấu gì?

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Tranh vẽ gì?

- Vậy tiếng ứng dụng là: Cá ngừ.

- Hát vui

- Lớp viết bảng con, 2 - 3 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét.

- 1 – 2 học sinh đọc.

- Vài học sinh nhắc lại.

- Học sinh đọc: âm ng.

- Học sinh ghép âm ng.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Để được tiếng ngừơi ta ghép thêm âm ư ở sau âm ng và dấu huyền trên ư. Học sinh ghép tiếng ngừ.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.(ngờ – ư – ngư – huyềh – ngừ).

Đánh giá bài viết
1 1.219
Sắp xếp theo

Giáo án Học vần 1

Xem thêm