Giáo án Học vần 1 bài 20: Âm K, H

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 20: Âm K, H với nội dung kiến thức được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách đọc và viết: k, kh, kẻ, khế, cách đọc câu ứng dụng: chị Kha kẻ vở cho bé Hà và bé Lê.

Giáo án Học vần 1 bài 19: Âm S, R

Giáo án Học vần 1 bài 18: Âm X, CH

BÀI 20: ÂM K - KH

A. MỤC TIÊU:

  • Học sinh đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ và câu ứng dụng
  • Viết được: k, kh, kẻ, khế;
  • Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • GV: Tranh minh hoạ có tiếng: kẻ, khế; câu ứng dụng: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.
  • Tranh minh hoạ phần luyện nói về: ổ, tổ
  • HS: SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

  • Đọc và viết: s, r ,sẻ , sẽ
  • Đọc câu ứng dụng : Bé tô cho rõ chữ và số

2. Bài mới:

Tiết 1

1. Giới thiệu bài

2. Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm k:

- Nhận diện chữ: Chữ k gồm nét khuyết trên, nét thắt, nét móc ngược.

- So sánh k - h

- Phát âm: k

- Cài: k

- GT tiếng: kẻ

GV đọc, phân tích

* Phân tích-cài: kẻ

- Đánh vần : k – e – ke – hỏi – kẻ / kẻ

b. Dạy chữ ghi âm kh: (Tương tự dạy âm k)

So sánh kh, k

d. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu, quy trình đặt bút

c. Đọc từ ứng dụng:

- HD đọc v giải thích

Đọc lại toàn bài trên bảng

- Quan sát

- Giống: nét khuyết trên

- Khác: k có thêm nét nét thắt

- Phát âm đồng thanh, nhóm, cá nhân

- Cài chữ: k

- Tiếng kẻ có 2 âm ghép lại, âm k đứng trước âm e đứng sau, dấu hỏi đặt trên âm e

- Phân tích – cài kẻ,

- Đánh vần (cá nhân – đồng thanh)

* Giống: chữ k

Đánh giá bài viết
1 995
Sắp xếp theo
    Giáo án Học vần 1 Xem thêm