Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 và Unit 8 chương trình mới

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 và Unit 8 chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 7 và Unit 8 được đăng tải dưới đây bao gồm các dạng bài thường gặp trong đề thi, rất hữu ích cho các học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học và bài thi môn Tiếng Anh lớp 7 về sau. Mời các bạn vào tham khảo.

Ngoài ra, các em có thể luyện tập thêm với Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Films để ôn tập kỹ hơn các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp có trong bài cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

 • Find the word which has a different sound in the part underlined
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
 • 1. ______ is it from Hanoi to Da Nang?
 • 2. There ____ many traffic accidents before.
 • 3. He ______ football when he was young, but now he can’t.
 • 4.“____ does she travel to Hoi An?” –“She goes by plane.”
 • 5. We have to wear a _____ when we ride a motorbike.
 • 6. A _____ is a film that shows real life events or stories.
 • 7. A ____ is a film that tries to make audiences laugh.
 • 8.______ they spent a lot of money on the film, it wasn’t a big success.
 • 9. Last night, I didn’t go to bed early ______ being very tired.
 • 10. Not many people went to see the film; ____, it received good reviews from critics.
 • 11. We were _____ with the latest film of that director.
 • 12. Mr Bean’s Holiday is a _____ film – I was laughing from beginning to end.
 • 19. The boy was so _____ by the film that he couldn’t sleep at night.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 2.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm