Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Nghỉ dịch Corona (Tháng 4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn luyện cho HS lớp 4 - Nghỉ dịch Covid 19
Đề ôn tập số 1
Câu 1: Chữ số 4 trong số 1 406 372 giá trị là:
A. 400 B. 4000 C. 40000 D. 400000
Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 984 257; 984 275; 984 750; 984 725
A. 984 257 B. 984 750 C. 984 275 D. 984 725
Câu 3: Cho số 965 28 < 965 128, chữ số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 4: 6 tấn 43 kg = ………kg
A. 643 B. 6043 C. 6430 D. 64300
Câu 5: Trung bình cộng của ba số 45 54 36 là:
A.54 B. 45 C. 36 D. 135
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a) 547605 + 271534 b) 34528 - 17295 c) 367 x 45 d) 6788 : 32
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Câu 7: Một ô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ
đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô đi được bao nhiêu ki –lô mét?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 8:Trung bình cộng của hai số s chẵn lớn nhất ba chữ số khác nhau.
Hiệu của hai số đó số nhất ba chữ số. Tìm số lớn.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập số 2
Câu 1: 2 giờ 15 phút =……. phút
A. 35 B. 215 C. 135 D. 120
Câu 2: m
2
= ..... cm
2
A. 125 B. 250 C. 2005 D.2500
Câu 3: 296 <…….<…….< 315 Hai số chia hết cho cả 2 5 là:
A. 300; 310 B. 300; 305 C. 305; 310 D. 302; 306
Câu 4: Đặt tính rồi tính
a) 546504 + 279999 b) 30726 x 62 c) 753750 409022 d) 42175 : 75
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức: 326 - (57 x a) với a= 3
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 20m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính chu vi diện tích mảnh đất đó?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Câu 7: Hình bình hành độ dài đáy 12m chiều cao 6m. Tính diện tích
hình bình hành?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập số 3
Câu 1: ……..400
A. < B. > C. = D. Cả A, B, C đều sai
Câu 2: Số trung bình cộng của hai số bằng 45. Biết một trong hai số bằng 37. Số
kia là:
A. 35 B. 45 C. 53 D. 54
Câu 3: Tìm x biết:
a) 2945 + x = 7245 b)157642 + x = 273891+ 23905
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 11+22 +33 + 66 + 77 + 88
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật nửa chu vi bằng 27 m, chiều dài hơn
chiều rộng 9 m. Tính diện tích mảnh vườn?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………......................................
...............................................................................
Câu 6: Hình bình hành độ dài đáy 18m chiều cao bằng độ dài đáy. Tính
diện tích hình bình hành đó?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 13/4 - 18/4) bao gồm 8 đề cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức ôn tập trong thời gian ở nhà nghỉ dịch bệnh Covid 19. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau:Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Số 1

Câu 1: Chữ số 4 trong số 1 406 372 có giá trị là:

A. 400

B. 4000

C. 40000

D. 400000

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 984 257; 984 275; 984 750; 984 725

A. 984 257

B. 984 750

C. 984 275

D. 984 725

Câu 3: Cho số 965 ... 28 < 965 128, chữ số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 4: 6 tấn 43 kg = ………kg

A. 643

B. 6043

C. 6430

D. 64300

Câu 5: Trung bình cộng của ba số 45 và 54 và 36 là:

A.54

B. 45

C. 36

D. 135

Câu 6: Đặt tính rồi tính

a) 547605 + 271534

b) 34528 - 17295

c) 367 x 45

d) 6788 : 32

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Hiệu của hai số đó là số bé nhất có ba chữ số. Tìm số lớn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bộ đề, bài ôn tập ở nhà lớp 4

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Nghỉ dịch Corona bao gồm 8 đề ôn tập cho các em học sinh ôn tập tại nhà các dạng Toán lớp 4 đã học, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đánh giá bài viết
35 4.160
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm