Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 nâng cao chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯNG THPT TX QUNG TR ĐỀ KIM TRA 1 TIT
T TOÁN Môn: Hình hc 11 (Nâng cao) Khi sáng
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ 1
Cho hình chóp tam giác
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại đỉnh
,B
vi
.AB a
Cnh bên
2SA a
SA
vuông góc vi mt phng đáy.
1) Chng minh tt c các mt bên ca hình chóp
.S ABC
đều là các tam giác vuông.
2) Dựng đưng cao
AH
ca tam giác
,.SAB H SB
Chng minh
AH
vuông góc vi
mt phng
3) Gi
,IJ
lần lượt các trng tâm ca các tam giác
,.SAB SAC
Chng minh
IJ
vuông góc vi
.AH
4) Gi
là góc gia đưng thng
SB
và mt phng
.SAC
Tính
tan .
5) Gi
,RT
các điểm nm trên cnh
SC
tho mãn
3ST TC
đường thng
AT
vuông góc vi đưng thng
.BR
Tính đ dài đoạn
.SR
---------Hết---------
TRƯNG THPT TX QUNG TR ĐỀ KIM TRA 1 TIT
T TOÁN Môn: Hình hc 11 (Nâng cao) Khi sáng
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ 2
Cho hình chóp tam giác
.S MNP
đáy
MNP
tam giác vuông cân tại đỉnh
,N
vi
.MN a
Cnh bên
2SM a
SM
vuông góc vi mt phng đáy.
1) Chng minh tt c các mt bên ca hình chóp
.S MNP
đều là các tam giác vuông.
2) Dựng đường cao
MK
ca tam giác
,.SMN K SN
Chng minh
MK
vuông góc vi
mt phng
3) Gi
,EF
lần t các trng tâm ca các tam giác
,.SMN SMP
Chng minh
EF
vuông góc vi
.MK
4) Gi
là góc gia đưng thng
SN
và mt phng
.SMP
Tính
cot .
5) Gi
,IJ
các điểm nm trên cnh
SP
tho mãn
3SJ JP
đường thng
MJ
vuông góc vi đưng thng
.NI
Tính đ dài đoạn
.IJ
---------Hết---------
TRƯNG THPT TX QUNG TR ĐỀ KIM TRA 1 TIT
T TOÁN Môn: Hình hc 11 (Nâng cao) Khi chiu
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ 1
Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông tâm
O
cnh
.a
Cnh bên
2SA a
SA
vuông góc vi mt phẳng đáy. Gi
,,I H K
lần lượt trung điểm ca
, , .SA BC CD
1) Chng minh tt c các mt bên ca hình chóp
.S ABCD
đều là các tam giác vuông.
2) Chứng minh đường thng
HK
vuông góc vi mt phng
.SAC
3) Chứng minh đường thng
DH
vuông góc với đưng thng
.SK
4) Gi
là góc gia đưng thng
SC
và mt phng
Tính
sin .
5) Gi
P
là mt phng cha đưng thng
CI
và ct các cnh
,SB SD
lần lượt ti
M
.N
Khi góc giữa đưng thng
AC
mt phng
P
đạt giá tr ln nht, hãy tính din
tích ca t giác
.CMIN
---------Hết---------
TRƯNG THPT TX QUNG TR ĐỀ KIM TRA 1 TIT
T TOÁN Môn: Hình hc 11 (Nâng cao) Khi sáng
Thi gian làm bài: 45 phút.
ĐỀ 2
Cho hình chóp
.S MNPQ
đáy
MNPQ
hình vuông tâm
O
cnh
.a
Cnh bên
2SM a
SM
vuông góc vi mt phẳng đáy. Gi
,,E F G
lần lượt là trung điểm ca
các cnh
,,.SM NP PQ
1) Chng minh tt c các mt bên ca hình chóp
.S MNPQ
đều là các tam giác vuông.
2) Chng minh
FG
vuông góc vi mt phng
.SMP
3) Chứng minh đường thng
QF
vuông góc với đưng thng
.SG
4) Gi
là góc gia đưng thng
SP
và mt phng
.SMN
Tính
cos .
5) Gi
R
mt phng chứa đường thng
PE
ct các cnh
,SN SQ
lần t ti
K
.H
Khi góc giữa đưng thng
MP
mt phng
R
đạt giá tr ln nht, hãy tính
din tích ca t giác
.PHEK
---------Hết---------
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 KHI SÁNG
1
(3 điểm)
,SA ABC SA AB SA AC
,SAB SAC
vuông ti
.A
BC AB
BC SAB BC SB SBC
BC SA
vuông ti
.B
2 đ
1 đ
2
(2 điểm)
.
AH SB
AH SBC
AH BC

1 đ
1 đ
3
(2 điểm)
Gi
E
là trung điểm ca
.SA
Ta có
2
//
3
EI EJ
IJ BC IJ SAB
EB EC
.AH SAB IJ AH
1 đ
1 đ
4
(2 điểm)
Gi
M
là trung điểm ca
.AC
BM AC
BM SAC M
BM SA
là hình chiếu ca
B
lên
SAC
Suy ra
SM
là hình chiếu ca
SB
lên
SAC
.
Do đó
; ; ,SB SAC SB SM BSM
vi
BSM
vuông ti
.M
Tính được
22
10 1 2
,
2 2 2
aa
SM SA AM BM AC
1
tan .
5
BM
SM
1 đ
1 đ
5
(1 điểm)
Ta có
3 3 1 3
4 4 4 4
AT AS ST AS SC AS SA AC AS AC
        
Đặt
.SR kSC
 
1.BR BA AS SR AB AS kSC AB k AS kAC
        
T GT
.0AT BR
 
22
22
1 3 3
1 . 0
4 4 4
1 3 1 3 1
1 2 . . 2. .2 0 .
4 4 4 4
2
k
k AS AB AC AC
k
k a a a a k
 
Do đó
11
.
42
SR SC RT SC a
0,5 đ
0,5 đ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 nâng cao chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 nâng cao chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm