Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1

Toán 10 - Các tập hợp số

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1, tài liệu gồm 5 bài tập trang 16 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 10 hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4

Bài 28 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số

a) ( - 3;3) \cup ( - 1;0)

b) ( - \infty ;0) \cup (0;1)

c) ( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{]}}

d) ( - 2;2{\rm{]}} \cup {\rm{[}}1;3)

Gợi ý làm bài

a) ( - 3;3) \cup ( - 1;0) = ( - 3;3)

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1

b) ( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{] = ( - 1;5]}}

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1

c) ( - \infty ;0) \cup (0;1) = \emptyset

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1

d) ( - 2;2{\rm{]}} \cup {\rm{[}}1;3) = {\rm{[}}1;2]

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 4 chương 1

Bài 29 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Cho a,b∈R,a<b. Hãy xét quan hệ bào hàm ⊂ của các tập hợp sau:

a) A=[a;b]

b) B=(a;b]

c) C=[a;b)

d) D=(a;b)

Gợi ý làm bài

B⊂A, C⊂A, D⊂A, D⊂B, D⊂C

Bài 30 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xác định tập hợp A∩B, với:

a) A=[1;5];B=(−3;2)∪(3;7);

b) A=(−5;0)∪(3;5);B=(−1;2)∪(4;6)

Gợi ý làm bài

a) A∩B=[1;2)∪(3;5]

b) A∩B=(−1;0)∪(4;5)

Bài 31 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

a) [1;5]∩(0;5)={0}

b) (−1;3)∩(2;5)=(2;3)

c) (−∞;2)∪(2;+∞)=(−∞;+∞)

d) (1;2)∪(2;5)=(1;5)

Gợi ý làm bài

a) Sai;

b) Sai;

c) Đúng;

d) Sai;

Bài 32 trang 16 Sách bài tập Toán 10

Cho a, b, c, d là những số thực và a < b < c < d. Xác định các tập hợp số sau:

a) (a;b)∩(c;d);

b) (a;d)∖(b;c);

c) (a;c]∩[b;d);

d) (b;d)∩(a;c);

Gợi ý làm bài

a) (a;b)∩(c;d)=∅

b) (a;c]∩[b;d)=[b;c]

c) (a;d)∖(b;c)=(a;b]∪[c;d)

d) (b;d)∖(a;c)=[c;d)

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Toán 10 Xem thêm