Giải bài tập Toán 10 SBT bài 3 chương 1

Toán 10 - Các phép toán tập hợp

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Toán 10 SBT bài 3 chương 1, tài liệu gồm 4 bài tập trang 14 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 10 một cách tốt nhất. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 3

Bài 23 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 10

Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp A∩B, A∪B, A∖B, B∖A

Gợi ý làm bài

A={1,2,3,6,9,18}

B={1,2,3,5,6,10,15,30}

A∩B={1,2,3,6}

A∪B={1,2,3,5,6,9,10,15,18,30}

A∖B={9,18};B∖A={5,10,15,30}

Bài 24 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Kí hiệu A là tập các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp A∩B bằng một tính chất đặc trưng.

Gợi ý làm bài

A∩B={3(2k−1)|k∈Z}

Bài 25 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp sau:

a) A∩A;

b) A∪A

c) A∖A

d) A∩∅

e) A∪∅

g) A∖∅

h) ∅∖A

Gợi ý làm bài

a) A∩B=A

b) A∪A=A

c) A∖B=∅

d) A∩∅=∅

e) A∪∅=A

g) A∖∅=A

h) ∅∖A=∅

Bài 26 trang 14 Sách bài tập Toán 10

Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu

a) A∩B=B

b) A∩B=A

c) A∪B=A

d) A∪B=B

e) A∖B=∅

g) A∖B=A

Gợi ý làm bài

a) B⊂A

b) A⊂B

c) B⊂A

d) A⊂B

e) A⊂B

g) A∩B=∅

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Toán 10 Xem thêm