Giải bài tập Toán 10 SBT bài 5 chương 1

Toán 10 - Số gần đúng. Sai số

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Toán 10 SBT bài 5 chương 1, tài liệu gồm 4 bài tập trang 17 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Toán 10. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Toán 10 SBT bài 5

Bài 33 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Cho biết \sqrt 3 = 1,7320508... Viết số gần đúng \sqrt 3 theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Gợi ý làm bài

Nếu lấy \sqrt{3} bằng 1,73 thì vì 1,73< \sqrt{3} =1,7320508...<1,741,73<3=1,7320508...<1,74 nên ta có

|\sqrt 3 - 1,73| < |1,73 - 1,74| = 0,01

Bài 34 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

Gợi ý làm bài

Dân số Việt Nam năm 2002 là 79 720 000 người.

Bài 35 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Độ cao của một ngọn núi là h=1372,5m±0,1m. Hãy viết số quy tròn của số 1372,5.

Gợi ý làm bài

1373 m

Bài 36 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) \sqrt{13}×(0,12)3 làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) \sqrt[3]{5}: \sqrt{7} làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

Gợi ý làm bài

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Đánh giá bài viết
1 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Toán 10 Xem thêm