Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

1 1.309

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

Những kiến thức trọng tâm của bài Benzen cùng lời giải chi tiết và chính xác cho bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 125 đã được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trong tài liệu: Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen. Mời các bạn tham khảo giải bài tập hóa 9 trang 125 để nắm vững kiến thức và biết được cách giải bài tập khoa học.

Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen

Giải bài tập trang 116 SGK Hóa lớp 9: Metan

Giải bài tập trang 112 SGK Hóa lớp 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập trang 108 SGK Hóa lớp 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Benzen

1. Tính chất vật lí

  • Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.
  • Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot.

2. Cấu tạo phân tử

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

3. Tính chất hóa học

* Từ công thức cấu tạo của benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

  • Tác dụng với oxi:

Khi đốt benzen cháy trong không khí tạo ra CO2 và H2O, ngọn lửa có nhiều khói đen (muội than)

C6H6 + O2 → 6CO2 + 3H2O

  • Phản ứng thế với với brom:

Benzen không làm mất màu dung dịch brom như etilen và axetilen. Nó chỉ tham gia phản ứng thế với brom lỏng và cần có xúc tác là bột sắt.

C6H6 (l) + Br2 (l) → HBr + C6H5Br (brom bezen)

  • Phản ứng cộng:

Benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất như H2, Cl2

4. Ứng dụng

Benzen là nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ sâu. Benzen làm dung môi, hòa tan nhiều chất hữu cơ.

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:

A. Phân tử có vòng 6 cạnh.
B. Phân tử có ba liên kết đôi.
C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.
D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: C

Bài 2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao?

Hướng dẫn giải: Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).

Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

a) Phương trình phản ứng:

C6H6Br + Br2 Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9 C6H5Br + HBr
P.ư:  0,1    0,1     0,1    (mol)

b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.

Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:

Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x (100/80) = 9,75 gam.

Bài 4. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

a) Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

b) CH2 = CH - CH = CH2

c) CH3-C ≡ CH 

d) CH3-CH3

Hướng dẫn giải

Chỉ có chất b và c làm mất màu dung dịch brom vì trong phân tử có liên kết đôi và liên kết ba tương tự etilen, axetilen.

Các phương trình phản ứng hóa học:

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9

Mời các bạn tham khảo bài tiếp theo: Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Đánh giá bài viết
1 1.309
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm