Soạn bài Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn

Soạn bài: Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn

Soạn bài lớp 11: Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn thuộc môn Ngữ văn lớp 11 học kỳ 1. Bài soạn dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo về những yêu cầu khi đọc tiểu thuyết và truyện ngắn như: phân tích hình tượng nhân vật, các chi tiết cốt truyện, sự miêu tả hoàn cảnh trong tác phẩm.... giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 11 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình.

Soạn bài lớp 11: Tinh thần thể dục

Soạn bài lớp 11: Chí Phèo

Soạn bài lớp 11: Luyện tập kết hợp các thao tác nghị luận

ĐỌC TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN

I. Những yêu cầu về đọc tiểu thuyết và truyện ngắn

Tiểu thuyết và truyện ngắn thuộc loại tác phẩm tự sự. Tác phẩm được cấu tạo bởi các yếu tố cốt truyện, nhân vật, lời kể của người kể chuyện, chi tiết, tình tiết, tình huống...

Khi đọc tiểu thuyết và truyệnngắn cần lưu ý

1. Phân tích hình tượng nhân vật

Tư tưởng của nhà văn thể hiện ở hệ thống nhân vật, tập trung ở nhân vật chính. Khi phân tích nhân vật chú ý:

  • Các chi tiết miêu tả ngoại hình, nội tâm, hành động, biến cố, ngôn ngữ. Các yếu tố này thể hiện tính cách, bản chất và số phận nhân vật.
  • Quan hệ giữa nhân vật này với nhân vật khác, với hoàn cảnh.
  • Nhân vật thể hiện tư tưởng gì của nhà văn?

2. Phân tích chi tiết, cốt truyện

Cốt truyện là hệ thống sự kiện xảy ra trong đời sống nhân vật, có tác dụng bộc lộ tính cách, số phận của nhân vật. Các chi tiết cho thấy tính cách nhân vật và diễn biến quan hệ của nhân vật này đối với nhân vật khác...

3. Phân tích sự miêu tả hoàn cảnh trong tác phẩm. Hoàn cảnh nghệ thuật biểu hiện tâmtình, địa vị của nhân vật và thể hiện tư tưởng của nhà văn.

4. Phân tích kết cấu để thấy được tính cách, quan hệ, số phận của nhân vật. Kết cấu tác phẩm là một yếu tố rất quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm và thể hiện tư tưởng của tác giả. Kết cấu là cách tổ chức, sắp xếp các chi tiết, sự kiện, tình tiết trong tác phẩm.

5. Phân tích ngôn ngữ của tác phẩm. Trong đó có ngôn ngữ kể chuyện, ngôn ngữ của nhân vật, nội dung và hình thức của ngôn ngữ để từ đó phântích nhân vật và tác phẩm.

Đánh giá bài viết
1 610
Sắp xếp theo

Soạn bài lớp 11

Xem thêm