Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt với những câu hỏi được biên soạn kỹ lưỡng, bám sát nội dung trọng tâm của bài nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện, nâng cao kiến thức và thành tích môn Sinh lớp 6.

 • 1
  Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán?
 • 2
  Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào?
 • 3
  Những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm nào dưới đây?
 • 4
  Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây?
 • 5
  Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây?
 • 6
  Nhóm nào gồm những quả/hạt phát tán nhờ gió?
 • 7
  Quả dưa hấu phát tán chủ yếu nhờ hình thức nào?
 • 8
  Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em hãy cho biết quả nào dưới đây không cùng nhóm với những quả còn lại?
 • 9
  Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào dưới đây?
 • 10
  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học 6 Xem thêm