Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài tập Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức trọng tâm chương trình bài học nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện môn Sinh lớp 6.

 • 1
  Hoa tự thụ phấn là
 • 2
  Hoa tự thụ phấn
 • 3
  Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào?
 • 4
  Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm nào sau đây?
 • 5
  Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó?
 • 6
  Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?
 • 7
  Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?
 • 8
  Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ?
 • 9
  Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?
 • 10
  Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 596
Sắp xếp theo

  Sinh học 6

  Xem thêm