Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

1. ________________

2. ________________

3. ________________

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

4. ________________

5. ________________

6. ________________

Exercise 2: Read and circle

1. They have/ has breakfast at eight o’clock

2. My father get/ gets up at six o’clock

3. Does she brushes/ brush her teeth everyday?

4. I play/ plays with my friends after school

5. What time does/ do you start school?

Exercise 3: Complete

every day

at the weekend

First

Finally

Next

I get up at seven o’clock (1) ________. (2) __________, I brush my teeth. Then I have a shower. (3) ________, I get dressed and brush my hair. (4) _________, I have breakfast. Then I go to school. But I don’t go to school (5) __________.

Exercise 4: Write a, an or some

1. _______ pasta

2. _______ egg

3. _______ cereal

4. _______ onion

5. _______ lemon

Exercise 5: Complete the sentences

’s

’re

’m

1. Where are you from? I _______ from England.

2. Where’s he from? He _______ from Japan.

3. Where are you from? We ______ from USA.

4. Where are they from? They _____ from UK.

-The end-

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Exercise 1: Look and write

1. Monkey

2. Lizard

3. Library

4. Shells

5. Computer

6. Camera

Exercise 2: Read and circle

1.They have breakfast at eight o’clock

2.My father gets up at six o’clock

3.Does she brush her teeth everyday?

4.I play with my friends after school

5.What time do you start school?

Exercise 3: Complete

1. everyday

2. First

3. Next

4. Finally

5. at the weekend

Exercise 4: Write a, an or some

1.____some___ pasta

2.____an___ egg

3.____some___ cereal

4.____an__ onion

5.____a___ lemon

Exercise 5: Complete the sentences

1.Where are you from? I ___’m____ from England.

2.Where’s he from? He ___’s____ from Japan.

3.Where are you from? We ___’re___ from USA.

4.Where are they from? They __’re___ from UK.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 1.493
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm