Đề thi thăng hạng giáo viên tiểu học hạng 2

Đáp án Đề thi thử thăng hạng giáo viên tiểu học

Đề thi thăng hạng giáo viên tiểu học hạng 2 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên tiểu học có đáp án. Sau đây là nội dung chi tiết đề trắc nghiệm xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng 2, mời các bạn cùng theo dõi.

Câu hỏi thi thăng hạng giáo viên tiểu học

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Hiệu phó có mấy nhiệm vụ quyền hạn?

 • 4
 • 5
 • 3

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

 • Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
 • Lưu trữ hồ sơ của trường.
 • Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày ?

 • Ít nhất 45 ngày
 • Ít nhất 30 ngày
 • Ít nhất 60 ngày

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Luật Viên Chức quy định: hình thức của hợp đồng làm việc là ?

 • Văn bản
 • Công văn
 • Quyết định

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Trường tiểu học có mấy nhiệm vụ quyền hạn?

 • 8
 • 10
 • 9

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT thì đâu là nhiệm vụ của trường tiểu học?

 • Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục
 • Tất cả phương án đều đúng.

Câu hỏi 8 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trưởng tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

 • 2 đến 3 Phó Hiệu trưởng.
 • 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng.
 • 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng.

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

 • Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 10 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi ?

 • Dưới 24 tháng tuổi
 • Dưới 36 tháng tuổi
 • Dưới 30 tháng tuổi

Câu hỏi 11 (1 điểm)

Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu ?

 • Từ 3 tháng đến 12 tháng
 • Từ 6 tháng đến 24 tháng
 • Từ 6 tháng đến 12 tháng

Câu hỏi 12 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?

 • Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã.

Câu hỏi 13 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?

 • Tất cả phương án đều đúng.
 • Bộ nội vụ chủ trì
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Câu hỏi 14 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, người được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phải đạt?

 • Có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công
 • Mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
 • Tất cả phương án đều đúng.

Câu hỏi 15 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Chính phủ
 • Bộ Nội vụ
 • Nhà nước

Câu hỏi 16 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm:

 • Tổ chức và quản lí nhà trường.
 • Tất cả phương án đều đúng.
 • Nhà trường, gia đình và xã hội.

Câu hỏi 17 (1 điểm)

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?

 • Tất cả phương án đều đúng.
 • Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học
 • Trường tiểu học

Câu hỏi 18 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương ?

 • 2 quyền
 • 3 quyền
 • 1 quyền

Câu hỏi 19 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là ?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

Câu hỏi 20 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT trường tiểu học là?

 • Cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Mời các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác trên chuyên mục Thi Công chức viên chức của VnDoc để cập nhật các tài liệu ôn tập mới nhất.

..........................

Trên đây là Đề thi thăng hạng giáo viên tiểu học hạng 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, hướng dẫn thầy cô thật chi tiết về cách viết học bạ để các thầy cô biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn cấp tiểu học như sau:

Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 - Tất cả các môn:

Mời các bạn tham khảo thêm Gợi ý học tập môn Toán, Tiếng Việt, Cơ sở lý luận, Hoạt động trải nghiệm,... Mô đun 2 như sau:

Đánh giá bài viết
2 10.997
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm