Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang lần 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN
GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THOẠI NGỌC HẦU
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT QUỐC GIA
LẦN 1
Thời gian làm bài 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
157
Câu 1. Cho các mệnh đề sau:
(I). Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương.
(II). Chỉ số thực dương mới có lôgarit.
(III).
ln ln lnA B A B
với mọi
, A B
0 0
.
(IV) log .log .log
a b c
b c a
1
, với mọi
, , a b c
.
Số mệnh đề đúng là:
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 2. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. Có một điểm. B. Có ba điểm. C. Có hai điểm. D. Có bốn điểm.
Câu 3. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là
A.
B.
C.
D.
.V Bh
Câu 4. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có đồ thị như hình dưới đây.
(I). Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0 1
.
(II). Hàm số đồng biến trên khoảng
;
1 2
.
(III). Hàm số có ba điểm cực trị.
(IV). Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
.2
Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là:
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 5. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng
x
2
làm đường tiệm cận:
A.
y
x
1
1
. B.
x
y
x
5
2
C.
y x
x
1
2
1
. D.
y
x
2
2
.
Câu 6. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
x x
y
x
2
1
1
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 7. Tính bình phương tổng các nghiệm của phương trình log logx x
2 2
3 4 0
.
A.
5
. B.
324
. C.
9
. D.
260
.
Câu 8. Khi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y x x
2
3 4 , một học sinh làm như sau:
1
. Tập xác định
;D 1 4
'
x
y
x x
2
2 3
3 4
.
2
. Hàm số không có đạo hàm tại
;x x 1 4
; : 'x y x
3
1 4 0
2
.
3
. Kết luận: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
5
2
khi
x
3
2
và giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi
;x x 1 4
.
Cách giải trên:
A. Cả ba bước
, ,1 2 3
đều đúng. B. Sai từ bước
2
.
C. Sai ở bước
3
. D. Sai từ bước
1
.
Câu 9. Hàm số y x x
3 2
3 4 nghịch biến trên khoảng nào?
A.
; 2
. B.
;0
.
C.
;
2
. D.
;
2 0
.
Câu 10. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. y x x
3 2
3 2 . B. y x x
3 2
3 2 . C. y x x
3 2
3 2 . D. y x x
3 2
3 2 .
Câu 11. Giá trị của biểu thức
log .
a
P a a a
3
bằng:
A.
3
. B.
3
2
. C.
1
3
. D.
2
3
.
Câu 12. Cho
m 0
. Biểu thức
m
m
3 2
3
1
bằng:
A. m
2 3 2
. B. m
2 3 3
. C.
m
2
. D.
m
2
.
Câu 13. Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu cạnh?
A.
8
. B.
12
. C.
30
. D.
16
.
Câu 14. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( ; ).
2
B.
( ; ).2 2
C.
( ; ).
3
D.
( ; ).
0
Câu 15. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A.
.
x
y
x
3
2 1
B.
.
x
y
x
1
2 1
C.
.
x
y
x
2 1
D.
.
x
y
x
1
2 1
Câu 16. Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên
;a b
. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. thì hàm số
y f x
gọi là nghịch biến trên
;a b
B. Hàm số
y f x
gọi nghịch biến trên
;a b
khi chỉ khi
' , ;f x x a b
0
'f x
0
tại hữu hạn giá trị
;x a b
.
C. Hàm số
y f x
gọi nghịch biến trên
;a b
khi chỉ khi
, ; :x x a b
1 2
x x f x f x
1 2 1 2
.
D. Hàm số
y f x
gọi là nghịch biến trên
;a b
khi và chỉ khi
' , ;f x x a b
0
.
Câu 17. Cho
log
a
b
3
. Tính giá trị của biểu thức log
b
a
b
P
a
A. P
3 1
3 2
B. P
3 1
C. P
3 1
3 2
D. P
3 1
Câu 18. Nếu
.
x x
2
3 9 10 3
thì giá trị của
x
2
1
bằng:
A.
1
5
. B. Chỉ
5
. C.
0
2
. D. Chỉ là
1
.
Câu 19. Một tổ
10
học sinh gồm
6
nam
4
nữ. Giáo viên cần chọn ngẫu nhiên hai bạn hát song
ca. Tính xác suất
P
để hai học sinh được chọn là một cặp song ca nam nữ.
A.
P
4
15
. B.
P
8
15
. C.
P
12
19
. D.
P
2
9
.
Câu 20. Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a2
, tam giác
SAB
tam giác đều
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp
.
S ABC
.
A.
V a
3
. B.
V a
3
3
. C.
a
V
3
3
2
. D.
a
V
3
2
.
Câu 21. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh bằng
a
.SA ABCD
Biết
,
a
SA
6
3
tính góc giữa
SC
A.
0
30
. B.
0
45
. C.
0
60
. D.
0
75
.
Câu 22. Có bao nhiêu nghiệm của phương trình
sin sinx x
2
0
thỏa mãn điều kiện
x
 0
:
A.
.3
B.
.1
C.
.2
D. Không có
x
.
Câu 23. Cho hàm số
y f x ax bx cx d
3 2
.
x
y
x
y
x
y
x
y
(I) (II) (III) (IV)
Trong các mệnh đề sau hãy chọn mệnh đề đúng:
A. Đồ thị (III) xảy ra khi
a
0
'f x
0
vô nghiệm hoặc có nghiệm kép.
B. Đồ thị (IV) xảy ra khi
a
0
'f x
0
có có nghiệm kép.
C. Đồ thị (II) xảy ra khi
a
0
'f x
0
có hai nghiệm phân biệt.
D. Đồ thị (I) xảy ra khi
a
0
'f x
0
có hai nghiệm phân biệt.
Câu 24. y thừa với số mũ hữu tỉ thì cơ số phải thỏa điều kiện nào sau đây?
A. Cơ số phải là số thực khác
0
. B. Cơ số phải là số nguyên.
C. Cơ số là số thực tùy ý. D. Cơ số phải là số thực dương.
' , ;f x x a b
0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 327
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm