Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson one được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

money: tiền

passenger: hành khách

arrivals: đến

departures: khởi hành

luggage: hành lý

passport: hộ chiếu

magazine: tạp chí

newspaper: báo

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Max: I'm so excited about our vacation.

Holly: How much time do we have before our flight, Mom?

Mom: We have lots of time. Leave your luggage here and look in the stores.

2. Holly: How much money do you have?

Amy: Five dollars.

Leo: Me too.

3. Max: Not another magazines do you have already?

Holly: Hundreds! OK, maybe not.

Amy: I have an idea. Because we don't have much money, let's put it together and buy one really nice thing.

4. Later …

Mom: So, what did you buy?

Leo: A present for you!

Mom: For me? Thank you. You know I love chocolates.

Holly: It's to say thank you for taking us, on vacation.

Dịch:

1. Max: Con rất vui mừng vì kì nghỉ của chúng ta.

Holly: Mất bao lâu nữa chúng ta mới bay, mẹ?

Mẹ: Chúng ta phải chờ một khoảng thời gian nữa. Hãy để hành lý ở đây và vào cửa hàng kia.

2. Holly: Chị có bao nhiêu tiền?

Amy: 5 đô la.

Leo: Anh cũng vậy.

3. Max: Không còn tạp chí nào khác, Holly! Tạp chí này bao nhiêu?

Holly: 100! Đúng vậy, có lẽ không.

Amy: Chị có ý kiến. Bởi vì chúng ta không có nhiều tiền, hãy cùng nhau mua những thứ thật tuyệt.

4. Sau đó …

Mẹ: Vậy các con đã mua gì?

Leo: 1 món quà cho mẹ!

Mẹ: Cho mẹ sao? Cảm ơn các con. Con biết mẹ thích chocolates.

Holly: Để cảm ơn mẹ đã cho chúng con một kỳ nghỉ.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson two

Đánh giá bài viết
13 852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm