Phiếu bài tập Toán 9 tuần 24

Phiếu bài tp tun Toán 9
89
PHIU HC TP TOÁN 9 TUN 24
Đại s 9 Ôn tp Hàm s y = ax
2
Hình hc 9: §3: Góc ni tiếp
Bài 1:Cho hàm s
( )
2
y 1 m 1 x=
d) Tìm điều kiện để hàm s đồng biến khi x < 0.
e) Tìm điều kiện để hàm s nghch biến khi x < 0.
f) Tính m để đồ th hàm s đi qua điểm
A( 2;2)
.
Bài 2: Cho hàm s
2
y f(x) ax==
có đồ th (P) đi qua
9
A 3;
4



.
d) Tính a.
e) Các điểm nào sau đây thuộc (P):
B( 3 2; 4); C( 2 3; 3)−−
.
f) Tính
3
f
2




và tính x nếu f(x) = 8.
Bài 3: Cho đường tròn tâm O và mt dây AB của đường tròn đó. Các tiếp tuyến v t A
B của đường tròn ct nhau ti C. Gi D một điểm trên đường tròn đưng kính
OC ( D khác A và B). CD ct cung AB của đường tròn (O) ti E. ( E nm gia C D).
Chng minh rng:
a)
b)
2
.DE DADB=
- Hết
Phiếu bài tp tun Toán 9
90
PHẦN HƯỚNG DN GII
Bài 1 Hàm s
( )
2
y 1 m 1 x=
(ĐK:
1m
;
2m
)
b) Tìm điều kiện để hàm s đồng biến khi x < 0.
* Để hàm s đồng biến khi x < 0
1 m 1 0 m 1 1 m 1 1 m 2
* Vậy để hàm s đồng biến khi x < 0
m2
b) Tìm điều kiện để hàm s nghch biến khi x < 0.
* Để hàm s nghch biến khi x < 0
1 m 1 0 m 1 1 m 1 1 m 2
* Vậy để hàm s nghch biến khi x < 0
1 m 2
c) Tính m để đồ th hàm s đi qua điểm
A( 2;2)
.
* Để đồ th hàm s đi qua điểm
A( 2;2)
( ) ( )
2
1 m 1 ( 2) 2 1 m 1 .2 2
1 m 1 1 m 1 0 m 1 0 m 1(tm)
= =
= = = =
. KL : vy m = 1 là giá tr cn tìm.
Bài 2:
a) Đồ th (P) đi qua
9
A 3;
4



( )
2
91
3
44
aa = =
.
b) Thay
( )
3 2;4B
vào (P) ta được:
( )
2
19
4 3 2 4
42
= =
(vô lý)
Vy B không thuc (P).
Thay
( )
2 3;3C
vào (P) ta được:
( )
2
1
3 2 3 3 3
4
= =
(đúng)
Vy C thuc (P).
c) Ta có:
2
3 1 3 3
2 4 2 16
f
−−
==
.
22
1
( ) 8 8 32 4 2
4
f x x x x= = = =
. KL
=42x
thì
=( ) 8fx
Bài 3:
Phiếu bài tp tun Toán 9
91
a) Ta có : ; nên
.
Mt khác :
.
Vy .
b) Ta có : mà theo
câu a): , suy ra:
BED EAD
Hết
EBC EAB=
DCB DAB=
EBC DCB EAB DAB+ = +
EBC DCB BED, EAB DAB DAE+ = + =
BED DAE=
= = =ADE ABC CAB EDB
BED DAE=
2
DE DB
DE DA.DB.
DA DE
= =
O
E
D
C
B
A

Phiếu bài tập Toán lớp 9 tuần 23

Phiếu bài tập Toán 9 tuần 24 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu trên đây gồm các bài tập theo tuần nằm trong chương trình SGK Toán lớp 9 được biên soạn một cách kĩ lưỡng trình bày khoa học giúp quý thầy cô cũng như các bạn học sinh dễ dàng thuận tiện hơn trong việc tìm tài liệu

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 9 Xem thêm