Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 8

Mã số: 11621. Đã có 197 bạn thử.

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 chương trình mới

Để củng cố thêm kiến thức cho Unit 8 Tiếng Anh lớp 5, mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 8. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Ex 1: Fill in the blank with a suitable word:
1. C__mic
Viết lại đẩy đủ cả từ
2. G__ntl__
3. F__nny
4. Bo__k
5. Kin__
Ex 2: Odd one out:
1.
2.
3.
4.
5.
Ex 3: Read and match:

1. What’s An Tiem like?

a. He’s a clever boy.

1.

2. Do you like reading fairy tales?

b. She’s cruel woman.

2.

3. What’re you reading?

c. He's hard working.

3.

4. What’s Snow White like?

d. No, I like comic books.

4.

5. What’s Aladdin like?

e. They are short and generous.

5.

6. What are the seven Dwarfs like?

f. A funny story.

6.

7. What’s she reading?

g. She’s beautiful and kind.

7.

8. What’s Cam's mother like?

h. I’m reading The Fox and the Crow.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bắt đầu ngay
3 197