Thu thập số liệu thống kê, tần số

1 10

Chuyên đề Toán học lớp 7: Thu thập số liệu thống kê, tần số được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Thu thập số liệu thống kê, tần số

A. Lý thuyết

1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu

Ví dụ: Khi điều tra về số học sinh của khối lớp 6 trường THCS Chu Văn Anh, người thống kê đã lập được bảng như sau:

STT LỚP SỐ HỌC SINH TRONG LỚP
1 6A 30
2 6B 32
3 6C 35
4 6D 30

   + Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề cần quan tâm.

   + Các số liệu được ghi trong bảng trên được gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.

2. Dấu hiệu

   + Số liệu thông kê là số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

   + Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

Ví dụ: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 10 học sinh ghi lại như sau:

35 38 29 30 31 42 26 36 39 32

Dấu hiệu ở đây là: số cân nặng của mỗi học sinh.

3. Tần số của mỗi giá trị

Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

Chú ý:

   + Ta chỉ nghiên cứu, xem xét các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số; tuy nhiên cần lưu ý rằng: không phải mọi dấu hiệu đều của giá trị là số.

   + Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá tri của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các cột số.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi bới dưới bảng sau đây

10 12 9 15 8
8 10 15 11 7
9 9 10 12 15
12 12 10 9 7

Bài 1: Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?

A. Số học sinh trong mỗi lớp

B. Số học sinh khá của mỗi lớp

C. Số học sinh giỏi của mỗi lớp

D. Số học sinh giỏi của mỗi trường

Dấu hiệu ở đây là số học sinh giỏi của mỗi lớp

Chọn đáp án C.

Bài 2: Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

A. 20              B. 24              C. 25           D. 18

Có 20 giá trị của dấu hiệu.

Chọn đáp án A.

Bài 3: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

A. 6               B. 7         C. 8             D. 9

Có 7 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Chọn đáp án B.

Bài 4: Tần suất tương ứng của các giá trị 9, 10, 15

A. 4; 4; 3            B. 4; 3; 4            C. 3; 4; 4       D. 4; 3; 3

Tần suất tương ứng của các giá trị 9, 10, 15 là 4, 4, 3

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo Kw.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền điện. Người đó ghi như sau:

75      100      85      53      40      165      85      47      80      93
72      105      38      90      86      120      94      58      86      91

Theo em thì bảng số liệu này còn gì thiếu sót? Nếu có, em hãy cho ý kiến lập bảng thế nào cho đúng?

Đáp án

Đối với thống kê về điện năng tiêu thụ, thông tin chúng ta cần biết không chỉ là điện năng tiêu thụ, mà ứng với mỗi giá trị của dấu hiệu thì phải đi kèm với hộ gia đình. Bởi làm như vậy, ta mới xác định được chính xác được hóa đơn thu tiền điện, không bị nhầm từ nhà này sang nhà khác.

Theo em, nên lập bảng gồm hai dòng, dòng trên là số thứ tự của hộ gia đình, dòng dưới là điện năng tiêu thụ tương ứng của mỗi hộ.

Bài 2: Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bão bị lũ lụt của trưởng THCS Nguyễn Huệ được thống kê bằng bảng dưới đây:

Lớp A B C D E
6 16 20 18 13 21
7 26 25 30 29 40
8 32 40 42 38 44
9 40 52 48 41  

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp?

Đáp án

a) Dấu hiệu là: Sách giáo khoa mỗi lớp trường THCS Nguyễn Huệ quyên góp.

b) Nhìn bảng ta thấy:

    + Lớp 6A quyên góp được 16 quyển sách

    + Lớp 7C quyên góp được 30 quyên sách.

    + Lớp 8B quyên góp được 40 quyển sách

    + Lớp 9D quyên góc được 41 quyển sách.

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có tổng là 19 lớp.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 10
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm