Trắc nghiệm Sử 12 bài 11

Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Câu 1. Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào?

A. Năm 1945.

B. Năm 1947.

C. Những năm 1945- 1947.

D. Những năm 1945 - 1949.

Đáp án: C

Câu 2. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào?

A. Năm 1945. B. Năm 1947. C. Năm 1949. D. Năm 1950.

Đáp án: C

Câu 3. Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là

A. Chủ nghĩa xã hội là một lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chính trị.

B. Là lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật.

C. Trong nhiều thập niên hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, kinh tế.

D. Trong thập niên 70, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một lực lượng kinh tế - chính trị hùng hậu, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị quốc tế.

Đáp án: C

Câu 4. Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là:

A. Các quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hơn bao giờ hết.

B. Phong trào giải phóng dân tộc đã đưa đến sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập trẻ tuổi, tích cực tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.

C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, có tác động to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 5. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai đã bị xóa bỏ khi nào

A. 2/1990. B. 2/1991. C. 4/1994. D. 4/1993.

Đáp án: A

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?

A. Năm 1952 - thắng lợi của cách mạng Libi.

B. Năm 1962 - thắng lợi của cách mạng Angiêri.

C. Năm 1975 - thắng lợi của cách mạng Angola và Môdămbích.

D. Năm 1990 - thắng lợi của cách mạng Namibia.

Đáp án: C

Câu 7. Đâu là trung tâm kinh tế của thế giới trong những năm 1945 - 1950?

A. Mĩ. B. Tây Âu. C. Nhật Bản. D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 8. Tình hình các nước Tư bản chủ nghĩa trong nửa cuối của thế kỉ XX?

A. Các nước tư bản chủ nghĩa đã tự điều chỉnh kịp thời, coi trọng sự phát triển của khoa học kĩ thuật nên đã có sự tăng trưởng liên tục trong một thời gian khá dài.

B. Các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực.

C. Dù các nước tư bản đã đạt đến một trình độ phát triển mới nhưng vẫn không khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 9. Đặc điểm của Nhật Bản trong nửa sau thế kỷ XX là?

A. Đế quốc phong kiến quân phiệt.

B. Đế quốc kinh tế.

C. Cường quốc hạt nhân.

D. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Đáp án: B

Câu 10. "Chiến tranh lạnh" kết thúc vào.

A. Năm 1985. B. Năm 1986. C. Năm 1989. D. Năm 1991.

Đáp án: C

Câu 11. Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lối cải cách kinh tế-xã hội khi nào?

A. Tháng 12/1978. B. Tháng 10/1987. C. Tháng 12/1979. D. Tháng 9/1982.

Đáp án: A

Câu 12. Nước Cộng hòa Cuba thành lập vào:

A. 1/11/1958. B. 1/1/1959. C. 26/7/1953. D. 17/8/1945.

Đáp án: B

Câu 13. Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:

A. 7/12/1991. B. 1/1/1993. C. 1/1/1999. D. 1/7/1967.

Đáp án: B

Câu 14. Đảng nào liên tục cầm quyền ở Nhật Bản trong thời gian từ 1955 đến 1993?

A. Đảng Liên minh dân chủ.

B. Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo.

C. Đảng Tự do.

D. Đảng Dân chủ tự do.

Đáp án: D

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay?

A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật đã tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học cơ bản.

B. Cách mạng khoa học đã đạt được thành tựu lớn tạo điều kiện cho kĩ thuật sản xuất từng bước đổi mới.

C. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: C

Câu 16. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào?

A. 1989. B. 1990. C. 1988. D. 1991.

Đáp án: D

Câu 17. Nhân tố nào thúc đẩy sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực Ianta trong quá trình tồn tại (1947 - 1991)?

A. Cuộc chạy đua vũ trang.

B. Phong trào đấu tranh giành độc lập và sự vươn lên của các quốc gia trong thế giới thứ ba.

C. Sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu, Nhật Bản.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 18. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày?

A. 1/ 1/ 1959. B. 1/ 11/1950. C. 1/10/ 1949. D. 1/11/1949.

Đáp án: C

Câu 19. Năm được xem là một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ Latinh?

A. Năm 1960. B. Năm 1962. C. Năm 1959. D. Năm 1979.

Đáp án: C

Câu 20. Tổ chức ASEAN đã trở thành tổ chức toàn Đông Nam Á khi nào?

A. Năm 1991. B. Năm 1995. C. Năm 1999. D. Chưa khi nào.

Đáp án: C

Câu 21. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào?

A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.

B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc.

C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc.

D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Đáp án: A

Câu 22. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.

B. Châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh.

C. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ La tinh.

D. Trên tất cả các lục địa.

Đáp án: B

Câu 23. Trong lịch sử thế giới hiện đại, đã hình thành chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào?

A. Nước Nhật. B. Nước Pháp. C. Nước Đức. D. Nước I-ta-li-a.

Đáp án: C

Câu 24. "Hệ thống Véc-xai và Oa-sinh-tơn" được thiết lập vào thời điểm lịch sử nào?

A. Sau Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Cùng lúc với Chiến tranh thế thứ nhất.

Đáp án: B

Câu 25. "Trật tự thế giới hai cực I-an-ta" sau Chiến tranh thế giới thứ hai bị chi phối bởi hai cường quốc nào?

A. Mĩ và Trung Quốc. B. Mĩ và Anh. C. Mĩ và Đức. D. Mĩ và Liên Xô.

Đáp án: D

Câu 26. Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến 1991.

B Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991.

C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991.

D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.

Đáp án: D

Câu 27. Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp Liên Xô như thế nào?

A. Bị giảm sút nghiêm trọng.

B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu.

D. Phát triển với tốc độ bình thường.

Đáp án: B

Câu 28. Các nước Đông Âu bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào?

A. Những năm 1948-1949.

B. Những năm 1949-1950.

C. Từ năm 1950.

D. Từ năm 1970.

Đáp án: A

Câu 29. Từ những năm 70 trở đi, tình hình kinh tế Liên xô như thế nào?

A. Khủng hoảng trầm trọng.

B. Lâm vào tình trạng "trì trệ”.

C. Đang đạt mức tăng trưởng.

D. Vẫn giữ mức phát triển bình thường.

Đáp án: C

Câu 30. Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng trong thời gian

A. Đầu năm 1980 đến 1990.

B Cuối năm 1980 đến 1991.

C. Cuối năm 1988 đến 1991.

D. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80.

Đáp án: D

Câu 31. Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu:

A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn.

B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.

C. Sự tha hoá, biến chất của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

D. Do hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng.

Đáp án: A

Câu 32. Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

A. Khối NATO được thành lập.

B. Khối Vác-sa-va ra đời.

C. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Đáp án: A

Câu 33. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.

B. Trung Quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".

C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”.

D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Đáp án: A

Câu 34. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào?

A. Năm 1968. B. Năm 1978. C. Năm 1987. D. Năm 1988.

Đáp án: B

Câu 35. Sau khi giành được độc lập, nước Lào xây dựng đất nước theo con đường nào?

A. Tư bản chủ nghĩa.

B. Xã hội chủ nghĩa.

C. Theo đường lối trung lập.

D. Theo chế độ phong kiến.

Đáp án: B

Câu 36. Liên minh chính trị - quân sự do Mĩ cầm đầu ở Đông Nam Á viết tắt là gì?

A. Khối NATO. B. Khối SEATO. C. Tổ chức ASEAN. D. Tổ chức EU.

Đáp án: B

Câu 37. Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh?

A. Khu vực Đông Nam Á.

B. Khu vực Bắc Đại Tây Dương.

C. Khu vực Trung Đông.

D. Khu vực Mĩ La-tinh.

Đáp án: C

Câu 38. Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26-1-1950?

A.Lào. B. Campuchia. C. In-đô-nê-xi-a. D. Ấn Độ.

Đáp án: D

Câu 39. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”?

A. Châu Á. B. Châu Mĩ La-tinh. C. Châu Âu. D. Châu Phi.

Đáp án: D

Câu 40. Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953?

A. Ai Cập. B. Tuy-ni-di. C. An-giê-ri. D. Ma-rôc.

Đáp án: A

Câu 41. Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở:

A. Châu Á.

B. Châu Phi.

C. Châu Mĩ La-tinh.

D. Châu Á và châu Phi.

Đáp án: C

Câu 42. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy”?

A. Châu Âu. B. Châu Á. C. Châu Phi D. Châu Mĩ-Latinh.

Đáp án: D

Câu 43. Nước nào ở châu Mĩ-Latinh được xem là “Lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc?

A. Mê-hi-cô. B. Ác-hen-ti-na. C. Cu-ba. D. Tất cả các nước trên.

Đáp án: C

Câu 44. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.

D. Đều thực hiện quân sự hoá nền kinh tế.

Đáp án: B

Câu 45. Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì”?

A. Mĩ. B. Pháp. C. Anh. D. Nhật.

Đáp án: D

Câu 46. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh danh là “đế quốc kinh tế”?

A. Mĩ. B. Pháp. C. Đức. D. Nhật.

Đáp án: A

Câu 47. Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước:

A Đức. B. Anh. C. Pháp. D. Hà Lan.

Đáp án: B

Câu 48. Ngày 6 - 4 - 1948, một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được kí kết?

A. Anh - Liên Xô. B. Liên Xô - Mĩ. C. Phần Lan - Liên Xô. D. Anh-Pháp.

Đáp án: C

Câu 49. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?

A. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.

B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.

C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.

D. Cả ba khái niệm trên.

Đáp án: C

Câu 50.Trong chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước Đồng minh?

A. Hội nghị Pot-xdam.

B. Hội nghị I-an-ta.

C. Hội nghị Mat-xcơ-va.

D. Hội nghị Man-ta.

Đáp án: B

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 443
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm