Bộ đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2018 - 2019 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2018 - 2019 được giới thiệu trên VnDoc gồm có 5 đề thi khác nhau đến từ các trường khác nhau như THCS Sơn Lễ; trường THCS Thanh Lân, Quảng Ninh, THCS Hồng Châu, Hưng Yên.... Đây là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 sắp tới đạt kết quả cao.

Đối với các em học sinh, việc luyện đề trước các kì thi là rất quan trọng để kiểm tra kiến thức cũng như làm quen với các đề thi khác nhau. Hệ thống đề thi học kì 1 lớp 7 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tổng hợp các đề thi với đầy đủ các môn, các em học sinh hãy dành thời gian luyện đề để nắm bắt được nhiều dạng đề thi cũng như ôn tập chắc kiến thức để có thể tự tin bước vào kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 7 HỌC KÌ 1 - ĐỀ 1

TRƯỜNG TH & THCS

SƠN LỄ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC

2018 - 2019

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Thời gian: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TN

TL

TN

TL

Thấp

Cao

TL

TL

1. Khái niệm về đất trồng-Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất

Xác định độ PH của đất.

Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất mùn.

Biết được tác dụng của biện pháp sử dụng đất hoang trong trồng trọt

Xác định được biện pháp cải tạo đất ở địa phương.

Số câu

Số điểm

1

C2

0,5đ

2

C1;C3

1

C3

4

2,5đ

2.Vai trò của trồng trọt-phân bón –Giống.

Biết được khái niệm về phân bón.

Biết được Vai trò của giống trong trồng trọt.

Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt trong đời sống và kinh tế.

Biết được cách sử dụng phân trong bón lót và bón thúc.

Số câu

Số điểm

2

C4;C5

2

C1;C2

4

3. Sâu bệnh hại cây trồng-Chế biến và bảo quản.

Nhận biết được cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng thủ công.

Biết được phương pháp chế biến và bảo quản khoa học .

Số câu

Số điểm

1

C6

0,5đ

1

C4

2

2,5đ

Tổng số câu

Tổng số điểm

4

2

3

1

10

10đ

ĐỀ CHÍNH THỨC

I/ Phần Trắc nghiệm: (3 điểm)

Chọn đáp án đúng (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng )

Câu 1: Đất chứa nhiêu mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là:

A. Tốt

B. Khá

C. Trung bình

D. Yếu

Câu 2: Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

A. pH = 3 - 9

B. pH < 6,5

C. pH = 6,6 - 7,5

D. pH >7,5

Câu 3: Biện pháp không bỏ đất hoang là biện pháp sử dụng đất nhằm mục đích gì :

A. Tăng năng suất

B. Tăng diện tích đất trồng

C. Tăng độ phi nhiêu

C.Tăng chất lượng.

Câu 4: Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào:

A. Phân vô cơ

B. Phân hữu cơ

C. Phân vi sinh

D.Phân hóa học.

Câu 5: Vai trò của giống cây trồng tốt là:

A. Tăng năng suất và chất lượng nông sản

B. Tăng vụ

C. Thay đổi cơ cấu cây trồng

D. Cả A,B,C

Câu 6: Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?

A. Phương pháp canh tác.

B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Phương pháp hóa học.

D. Phương pháp thủ công.

II/ Phần Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2đ) Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?

Câu 2: (2đ) Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc ?

Câu 3:(1đ) ở địa phương em đã áp dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

Câu 4: (2đ) Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản và chế biến có điểm gì giống nhau và khác nhau ?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 7 HỌC KÌ 1 SỐ 1

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm )

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

B

D

D

Phần II: Tự luận ( 7 điểm )

Câu

Đáp án

Thang điểm

CÂU 1

(2đ)

* Vai trò của trồng trọt :

- Lương thực, thực phẩm cho con người, cho chăn nuôi.

- Nguyên liệu cho các nhà máy.

- Nông sản cho xuất khẩu.

*Nhiệm vụ :

-Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 3

(2điểm)

* Phân hữu cơ, phân lân

- Dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.

*Phân đạm, kali, phân hỗn hợp

- Dùng bón thúc vì: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay

* Người ta thường dùng những biện pháp sau để cải tạo đất ở địa phương:

- Áp dụng biện pháp: Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bón phân hữu cơ.

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các bằng. cây xanh

1

1

0,5

0,5

Câu 4

(2 điểm)

* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:

- Thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản.

- Thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ khó hoặc không bảo quản được.

* Giống nhau:

- Bảo quản và chế biến giống nhau cùng một mục đích.

* Khác nhau:

- Bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái sản phẩm.

- Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tặng giá trị sử dụng

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7 - ĐỀ 2

PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TH&THCS NHUẬN TRẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2018 - 2019

MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7

(Thời gian 45 phút - Không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đâu câu trả lời

1. Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

A. pH = 3 - 9

B. pH < 6,5

C. pH = 6,6 - 7,5

D. pH >7,5

2. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê.

B. Urê, NPK, Supe lân.

C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.

D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.

3. Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tấng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển tốt?

A. Cày đất.

B. Bừa đất.

C. Đập đất.

D. Lên luống.

4. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?

A. Phương pháp canh tác.

B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Phương pháp hóa học.

D. Phương pháp thủ công.

5. Loại đất nào sau đây giữ nƣớc và chất dinh dƣỡng kém nhất?

A. Đất cát.

B. Đất thịt nặng.

C. Đất thịt nhẹ.

D. Đất cát pha.

6. Muốn phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả nhất cần áp dụng biện pháp phòng trừ nào dƣới đây?

A. Biện pháp sinh học.

B. Biện pháp tổng hợp và phối hợp các biện pháp.

C. Biện pháp hóa học.

D. Biện pháp phối hợp kiểm dịch và canh tác.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nƣớc ta.

Câu 2 (2 điểm):

Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc.

Câu 3 (1,5 điểm):

Thế nào là biến thái hoàn toàn? Biến thái hoàn toàn trải qua các giai đoạn nào? giai đoạn nào gây hại nhiều nhất cho cây trồng?

Câu 4 (1,5 điểm):

Kể tên 3 chủng loại côn trùng hoặc động vật có lợi (tiêu diệt sâu hại) và 3 chủng loại có hại (phá hoại mùa màng)

Mời các bạn tải về để xem toàn bộ 5 đề thi và đáp án trong file tải của Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Công nghệ năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
24 6.053
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm