Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Thành phố Huế năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Thành phố Huế

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Thành phố Huế năm học 2017 - 2018 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa học được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề ôn luyện thi học kì 2 hóa 9 năm 2021 Miễn phí

Đề thi học kì 2 hóa 9 Phòng GD&ĐT Thành phố Huế

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HUẾ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm) 

  1. Bằng phương pháp hóa học hãy loại bỏ khí axetilen có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết. Viết phương trình hóa học xảy ra.
  2. Viết công thức cấu tạo (đầy đủ và thu gọn) của các chất có công thức phân tử sau: C3H8, C3H6 (mạch vòng)

Câu 2: (3,0 điểm) 

Có các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H6, (C15H31COO)3C3H5

a) Chất nào tan được trong nước? Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

b) Chất nào tác dụng được với nhau khi đun nóng và có axit sunfuric đặc xúc tác?

c) Chất nào làm mất màu brom lòng nguyên chất?

d) Chất nào có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit?

Viết các phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện nếu có.

Câu 3. (2,0 điểm) 

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi:

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom

Cho mẩu canxi cacbua vào nước

Câu 4: (3,0 điểm) Cho 240 gam dung dịch axit axetic tác dụng với lượng dư canxi cacbonat. Sau phản ứng thu được 5,6 lít cacbonic ở đktc.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính nồng độ % dung dịch axit axetic đã dùng.

c) Tính thể tích rượu 40o cần dung để điều chế lượng axit axetic trên biết khối lượng riêng của rượu D = 0,8g/ml

Đáp án đề thi Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Thành phố Huế

Câu 1.

Dẫn hỗn hợp khí axetilen và metan qua dung dịch nước Br2 dư, khí đó khí axetilen sẽ bị giữ lại, còn khí metan ứng với dung dịch Br2 sẽ thoát ra ngoài, từ đó ta thu được khí metan tinh khiết

Phương trình hóa học: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Công thức phân tửCông thức cấu tạo đầy đủCông thức cấu tạo thu gọn
C3H8Công thức cấu tạo thu gọn C3H8CH3-CH2-CH3
C3H6Công thức cấu tạo C3H6Công thức cấu tạo thu gọn C3H6

Câu 2.

Có các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H6, (C15H31COO)3C3H5

a) Chất nào tan được trong nước là: C2H5OH, CH3COOH

Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ: CH3COOH

b) Chất nào tác dụng được với nhau khi đun nóng và có axit sunfuric đặc xúc tác là: C2H5OH và CH3COOH

CH3COOH + C2H5OH \overset{to,H+}{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

c) Chất nào làm mất màu brom lòng nguyên chất là: C6H

C6H6 + Br2 \overset{bột Fe}{\rightarrow} C6H5Br + HBr

d) Chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là: (C15H31COO)3C3H5.

(C15H31COO)3C3H5 + 3H2O \overset{axit}{\rightarrow} 3C15H31COOH + C3H5(OH)

Câu 3.

Hiện tượng dung dịch brom nhạt màu đến mất màu nâu, do axetilen phản ứng với dung dịch theo:

Phương trình hóa học: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

màu nâu đỏ không màu

Hiện tượng: Canxicacbua tan, đồng thời xuất hiện nhiều bọt khí không màu thoát ra ngoài, phản ứng có tỏa nhiệt

Phương trình hóa học: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Câu 4. 

Số mol của khí cacbonic sinh ra là: nCO2 (đktc) = VCO2/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

a) Phương trình hóa học:

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

b) Theo PTHH: nCH3COOH pư = nCO2 = 025 mol

Khối lượng của CH3COOH là: 0,25.60 = 15 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch đã dùng là:

C%CH3COOH = mCH3COOH/mddCH3COOH .100% = 15/240.100% = 6,25%

c) Phương trình hóa học:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

nC2H5OH = nCH3COOH = 0,25 mol

Khối lượng của C2H5OH là: mC2H5OH = 0,25.46 = 11,5 (gam)

Khối lượng nguyên chất của rượu là:

VC2H5OH = mC2H5OH/DC2H5OH = 11,5:0,8 = 14,375 (ml)

Thể tích dung dịch rượu 40o cần lấy điều chế lượng axit trên là

VddC2H5OH = VC2H5OH/40o.100o = 35,937ml

......................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Thành phố Huế năm học 2017 - 2018 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.874
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm