Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Pleiku năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GD&ĐT TP Pleiku năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT TP Pleiku năm học 2018 - 2019 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Ngữ văn lớp 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ PLEIKU

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 9

Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm)

Dọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

- Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên uỷ quân lính, truyền cho tất cả đều ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ rằng:

- Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc (chỉ đất Trung Quốc) chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng nữ vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ; các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy, đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn.

(Theo SGK Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo Dục Việt Nam)

Câu 1 (0,5 điểm ): Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2 (0,5 điểm) Hãy giải thích cụm từ “đồng tâm hiệp lực.

Câu 3 (1,0 điểm) Trong đoạn văn có câu: “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tng có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều ch đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Hãy xác định biện pháp tu từ trong câu văn trên và cho biết tác dụng của nó.

Câu 4 (1,0 điểm) Từ đoạn trích trên và bằng hiểu biết của mình, em hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về lòng yêu nước của con người Việt Nam

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

Tưởng tượng em được gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật người lính lái xe trong văn bản “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Theo SGK Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo Dục Việt Nam). Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện thú vị đó (có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận).

........................

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 9 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 9 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Ngữ văn lớp 9, Giải bài tập Ngữ văn lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 946
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm