Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum

Trang 1/6 - Mã đ thi 135
UBND TNH KON TUM
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THI TH K THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
thi có 6 trang)
Họ và tên thí sinh:…………………………………….
Số báo danh:………………………………………….
Câu 1: Đồ th ca hàm s nào dưới đây có đồ th như đường cong trong hình bên?
A.
3
2yx x= +
. B.
3
31yx x
=−+
.
C.
3
31
yx x=+−
. D.
3
32yx x=−+ +
.
Câu 2: Khi lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
' 22AB a=
thì có thể tích bng
A.
. B.
3
8
a
. C.
3
22a
. D.
3
12 2a
.
Câu 3: Hình nón có bán kính đáy
3R =
, chiu cao
4
h =
thì có diện tích xung quanh bng
A.
15
π
. B.
30
π
. C.
12
π
. D.
24
π
.
Câu 4: Tập xác định ca hàm s
21
yx
=
A.
. B.
{
}
\0
.
C.
( )
0; +∞
. D.
( )
;2−∞
.
Câu 5: Hàm s nào sau đây có đúng một điểm cc tr?
A.
42
245yx x=−−
. B.
1
2
y
x
=
+
.
C.
42
2yx x= +
. D.
32
3yx x= +
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho các đim
( )
1; 2; 3A
( )
1; 4; 1B
. Trung điểm ca đon
thng
AB
có tọa đ
A.
( )
2; 2; 4
. B.
( )
0; 6; 2
. C.
( )
1; 3; 1
. D.
( )
0; 3; 1
.
Câu 7: S phc liên hp ca
3zi= +
có mô đun bằng
A.
3
. B.
3
. C.
10
. D.
2
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, mt phẳng nào sau đây đi qua gốc ta đ?
A.
2 50yz +=
. B.
20xyz++=
.
C.
2 10xy+ −=
. D.
3 10xz− +=
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÃ Đ: 135
Trang 2/6 - Mã đ thi 135
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
(
)
( ) ( ) ( )
2 22
:1 4 29
Sx y z ++ ++ =
. Tâm ca
( )
S
có tọa đ
A.
(
)
1;4;2
. B.
( )
1;4;2−−
. C.
( )
1;4;2
. D.
( )
1; 4; 2−−
.
Câu 10: S phc
43
zi
=−+
có phần thc bng
A.
4
. B.
3
. C.
3
. D.
4
.
Câu 11: Khối chóp có chiều cao
2ha=
và có diện tích đáy tương ứng
2
Sa
=
thì có thể tích bng
A.
3
2
4
a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
6
6
a
. D.
3
2a
.
Câu 12: Đồ th hàm s
3
logyx=
đi qua điểm nào sau đây?
A.
( )
1;1
M
. B.
( )
3; 3P
. C.
( )
1; 0Q
. D.
( )
0;1N
.
Câu 13: Hàm s nào sau đây nghịch biến trên khoảng
( )
;−∞ +∞
?
A.
1
1
x
y
x
=
+
. B.
42
31yx x=−+
.
C.
3
2y xx= −+
. D.
2
2yx x= +
.
Câu 14: Nếu
( )
2
1
d3fx x=
( )
2
0
d5
fx x=
thì
( )
1
0
dfx x
bng
A.
8
. B.
2
. C.
8
. D.
2
.
Câu 15: Trong mt phng ta đ, điểm biu din hình hc ca s phc
23zi=
có tọa đ
A.
(
)
3; 2
. B.
( )
3; 2
. C.
(
)
2; 3
. D.
( )
2;3
.
Câu 16: Khi cầu có thể tích
4
3
V
π
=
thì có bán kính bằng
A.
1
. B.
33
. C.
2
. D.
3
.
Câu 17: Đạo hàm ca hàm s
2x
ye=
A.
2
'2
x
ye=
. B.
2
'
x
ye=
.
C.
2
'
2
x
e
y =
. D.
21
'2
x
y xe
=
.
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
, đường thng
31
:
2 11
x yz
d
−+
= =
có một vectơ ch phương là
A.
( )
1
2; 1; 1
n =

. B.
( )
3
3; 1; 0n =

.
C.
( )
2
2; 1; 1n
=−−

. D.
( )
4
2;1;1n =

.
Câu 19: Đưng tim cn ngang ca đ th hàm s
2
1
x
y
x
=
+
có phương trình là
A.
1x =
. B.
1y =
. C.
1y =
. D.
2x =
.
Câu 20: Cp s cng
( )
n
u
2
3u =
6
7u =
. Giá trị ca
4
u
bng
A.
3
. B.
4
. C.
10
. D.
2
.
Trang 3/6 - Mã đ thi 135
Câu 21: Hình phng gii hn bi đ th các hàm s
2
2
yx x
=
0y =
có diện tích bng
A.
2
. B.
8
. C.
8
3
. D.
4
3
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
3;1; 0A
( )
2; 4; 2B
. Din tích tam giác
OAB
bng
A.
35
. B.
2 35
. C.
12
. D.
8
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách t gc ta đ
O
đến mt phng
( )
: 2 2 12 0P xy z−+ + =
bng
A.
4
. B.
1
. C.
4
3
. D.
12
.
Câu 24: Khng định nào sau đây là đúng?
A.
( )
1
2
3
3 2d
1
x
x
xx x C
x
+
+ = ++
+
. B.
( )
2
3
3 2d
ln 3
x
x
xx x C+ = ++
.
C.
( )
2
3 2d 3
xx
xx x C+ =++
. D.
( )
2
3 2 d 3 ln 3
2
xx
x
xx C+ = ++
.
Câu 25: Gi
1
z
2
z
các nghim của phương trình
2
2 90zz +=
. Giá tr ca biu thc
12
32Mz z= +
bng
A.
23
. B.
15
. C.
11
. D.
5 10
.
Câu 26: Phương trình
1
28
x
=
có nghiệm là
A.
3x =
. B.
9x =
. C.
1
9
x =
. D.
4
x =
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, cho
( ) ( ) ( )
4; 0; 0 , 0; 2; 0 , 0; 0; 4AB C−−
. Mt cu ngoi tiếp hình
chóp
OABC
có bán kính bằng
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
6
.
Câu 28: Cho biết
( )
3
1
d5fx x
=
. Giá trị
( )
3
1
1dfx x


bng
A.
4
. B.
4
. C.
3
. D.
7
.
Câu 29: Giá tr cc tiu ca hàm s
42
21
y xx= ++
bng
A.
1
4
. B.
0
. C.
2.
D.
1
.
Câu 30: Cho hàm s
( )
fx
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 2
( )
Fx
nguyên hàm ca
( )
fx
trên
[ ]
1; 2
.
Biết
( ) ( )
1 2, 2 5FF−= =
. Giá trị ca
( )
2
1
dfx x
bng
A.
7
. B.
3
. C.
5
. D.
3
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Toán Sở Kon Tum

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21D31D41A
2B12C22A32D42D
3A13C23A33D43B
4C14A24B34C44C
5C15C25B35C45A
6D16A26D36D46D
7C17A27C37A47D
8B18A28C38C48B
9B19B29D39A49C
10A20D30B40B50C
Đánh giá bài viết
1 43
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm