Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Giải chi tiết bài tập môn Đại số lớp 10

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ, bộ tài liệu được tổng hợp để giúp các em học sinh lớp 10 làm bài tập Toán một cách nhanh và chính xác hơn. Mời các em học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Bài 1 (trang 118 SGK Đại Số 10): Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập 2 của bài 1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Lời giải

Trên mặt phẳng toạ độ, vẽ các điểm C1(15;13); C2(25;30); C3(35;40), C4(45;17)

Nối các điểm C1C2; C2C3; C3C4, ta được đường gấp khúc tần suất của lá dương xỉ trưởng thành.

Giải chi tiết bài tập môn Đại số lớp 10

Bài 2 (trang 118 SGK Đại Số 10): Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của bài 1.

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a, hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Lời giải

Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ Giải bài tập trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000, phân theo thành phần kinh kế (%).

Lời giải

Bảng: Cơ cấu giá trị sản suất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tếTỉ trọng (%)

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Khu vực ngoài quốc doanh

Khu vực đầu tư nước ngoài

23,5

32,2

44,3

Cộng100%
Đánh giá bài viết
1 324
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 10 Xem thêm