Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 5

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bộ tài liệu Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 5, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện giải nhanh bài tập Toán một cách hiệu quả hơn.

Giải bài tập Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): Chỉ rõ các bước để

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Lời giải

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp

Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột "tần số"

Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột "tần suất"

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên.

Bài 2 (trang 129 SGK Đại Số 10): Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải

a) Số trung bình cộng:

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

b) Số trung vị

i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm

ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này).

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10): Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Lời giải

a) Bảng tần suất và tần số rời rạc:

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số.

e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được.

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn.

Lời giải

a) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ ITần sốTần suất
[630;635)14,2%
[635;640)28,3%
[640;645)312,5%
[645;650)625%
[650;655]1250%
Cộng24100%

b) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Nhóm cá thứ ITần sốTần số
[638;642)519%
[642;646)933%
[646;650)14%
[650;654)1244,4%
Cộng2727

c) Biểu đồ tần suất hình cột:

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

- Đường gấp khúc tần suất

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

d) Biểu đồ tần số

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

- Đường gấp khúc tần số

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

c) Xét bảng phân bố ở câu a)

- Số trung bình cộng:

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn.

Bài 5 (trang 130 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau

Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.

Nêu ý nghĩa của số trung vị

Lời giải

- Mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên công ty là số trung bình của bảng lương:

Đại số lớp 10 Ôn tập chương 5

Ý nghĩa: Số trung vị phân chia dãy số liệu sắp thứ tự thành hai phần bằng nhau.

Bài 6 (trang 130 SGK Đại Số 10): Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên.

Mẫu12345Cộng
Tần số2100186019502000209010000

a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Lời giải

a) Ta có x1 = 1 có tần số n1 = 2100 (lớn nhất)

⇒ Mốt của bảng phân bố đã cho là: Mo = 1

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Đại số 10: Ôn tập chương 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.357
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 10 Xem thêm