Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

1 131

Chuyên đề Toán học lớp 7: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

A. Lý thuyết

1. Số vô tỉ

   + Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

   + Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

Ví dụ:

   + π = 3,141592653 là số vô tỉ

   + 2,1543921 là số vô tỉ.

2. Khái niệm về căn bậc hai

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho

Chú ý:

• Nếu a > 0 thì a có hai căn bậc hai:

   + Căn bậc hai dương của a, được kí hiệu là √a.

   + Căn bậc hai âm của a, được kí hiệu là -√a.

• Số 0 có đúng một căn bậc hai là 0.

• Số âm không có căn bậc hai.

Ví dụ:

   + Số 9 có hai căn bậc hai là 3 và -3 vì 32 = (-3)2 = 9

   + Số 4 có hai căn bậc hai là √4 = 2 và -√4 = -2

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn đáp án đúng

A. Số dương chỉ có một căn bậc hai.

B. Số dương có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.

C. Số dương không có căn bậc hai.

D. Số dương có hai căn bậc hai là hai số cùng dấu

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là √a và -√a

Chọn đáp án B.

Bài 2: Vì 32 = ... nên √... = 3. Hai số thích hợp điều vào chỗ trông lần lượt là?

A. 9 và 9          B. 9 và 3                C. 3 và 3       D. 3 và 9

Vì 32 = 9 nên √9 = 3 .

Nên hai số cần điền là 9 và 9

Chọn đáp án A.

Bài 3: Chọn đáp án đúng

A. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x2 = a

B. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x3 = a

C. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x = a2

D. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x = a3

Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x2 = a

Chọn đáp án A.

Bài 4: Tính √49

A. -7            B. 49            C. ±7            D. 7

Vì 72 = 49 nên √49 = 7

Chọn đáp án D.

Bài 5: Chọn đáp án đúng

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Đáp án
Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 2: Tính

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Đáp án
Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 131
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm