Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp ngắn gọn

Soạn Văn 9: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK Ngữ văn 9 trang 53, 54, 55. Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức, từ đó học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 9 hơn.

I. Cách dẫn trực tiếp

Câu 1 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Bộ phận in đậm đoạn (a) là lời nói của nhân vật vì có từ báo trước “Cháu nói”. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 2 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Bộ phận in đậm đoạn (b) là ý nghĩ của nhân vật vì có từ báo trước “nghĩ thầm”. Dấu hiệu ngăn cách cũng là câu dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Cả hai đoạn trích có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước. Chúng có thể ngăn cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang.

II. Cách dẫn gián tiếp

Câu 1 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Đoạn (a), bộ phận in đậm là lời nói. Không có dấu hiệu ngăn cách với bộ phận đứng trước.

Câu 2 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Đoạn (b), bộ phận in đậm là ý nghĩ. Nó được ngăn cách bằng từ “rằng”, có thể thay thế bằng từ “là”.

Luyện tập

Câu 1 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Đoạn

Lời dẫn

Lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp

Lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp

a

A! Lao già tệ lắm ... thế này à?

Lời nói

Trực tiếp

b

Cái vườn là của con ta ... mọi thức còn rẻ cả...

Ý nghĩ

Trực tiếp

Câu 2 (trang 54 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Viết đoạn văn:

a. – Dẫn trực tiếp: Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác Hồ có nêu rõ: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

- Dẫn gián tiếp: Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác Hồ cho rằng chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

b. – Dẫn trực tiếp: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng viết: "Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được".

- Dẫn gián tiếp: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định rằng Hồ Chủ Tịch giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong và cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được...

c. – Dẫn trực tiếp: Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt có viết: "Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình".

- Dẫn gián tiếp: Đặng Thai Mai khi bàn về Tiếng Việt tin rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Câu 3 (trang 55 Tập 1): sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Thuật lại lời nhân vật Vũ Nương:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng gửi một chiếc hoa vàng cho Trương Sinh, dặn Phan Lang nói hộ với chàng Trương nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

..............................

Ngoài tài liệu trên, các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Soạn văn lớp 9, soạn bài 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9 được chúng tôi sưu tầm chọn lọc để giúp các em học tốt môn Văn 9 hơn.

Bài tiếp theo: Soạn Văn 9 bài Sự phát triển của từ vựng

Đánh giá bài viết
8 5.858
Sắp xếp theo

    Lớp 9

    Xem thêm