Nhận biết H2, O2, CO2, không khí

Nhận biết H2, O2, CO2, không khí

Nhận biết H2, O2, CO2, không khí được biên soạn hướng dẫn bạn đọc nhận biết các chất khí không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn CO2, H2, O2, Không khí. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 

Nhận biết các chất khí không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn CO2 H2 O2 không khí.

Hướng dẫn giải chi tiết 

Dẫn các khí trên qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư, khí nào làm đục nước vôi
trong thì đó là khí cacbonic.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Lấy que đóm có tàn đỏ cho vào các khí còn lại, khí nào làm que đóm bùng cháy thành
ngọn lửa đó là khí oxi.

Dẫn các khí còn lại qua CuO nung nóng khí nào làm xuất hiện Cu (màu đỏ) đó là khí
hidro.

H2 + CuO → Cu + H2O

Khí còn lại là không khí

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhận biết 4 chất khí: SO2, CO2, O2, H2S bằng phương pháp hoá học

Hướng dẫn nhận biết

Đưa ống nghiệm lên trên rồi đốt lần lượt các chất ở phía dưới.

nếu chất nào cho sản phẩm có dính kết tủa màu vàng dưới là H2S

2H2S + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2S (màu vàng) + 2H2O

Cho lần lượt các chất còn lại td với H2S

Nếu chất nào cho ra sản phẩm là kết tủa màu vàng là SO2

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Cho 2 chất còn lại qua Ca(OH)2, nếu chất nào cho ra sản phẩm có kết tủa màu trắng là CO2

CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

Còn lại là O2.

Câu 2. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt sau: CO, CO2, SO2

Hướng dẫn nhận biết

Dẫn các khí lần lượt qua Br2

Nếu nước bị mất màu thì là SO2

Phương trình phản ứng

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Dẫn các khí còn lại qua dd nước vôi trong

Nếu xuất hiện vẩn đục nước vôi trong là CO2

Phương trình phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O

Còn lại là CO

Câu 3. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các khí đựng trong các bình riêng biệt sau: CO, CO2, SO2, SO3, H2

Hướng dẫn nhận biết

Dẫn từng khí qua dung dịch BaCl2 → nhận được SO3 tạo kết tủa trắng

Phương trình phản ứng:

SO3 + BaCl2 + H2O → BaSO4↓trắng + 2HCl

Dẫn các khí còn lại qua dung dịch nước brom → nhận biết được SO2 làm mất màu nước brom.

Phương trình phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Các khí còn lại dẫn qua dung dịch nước vôi trong → nhận biết được CO2 làm đục nước vôi trong.

Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Hai khí còn lại đốt trong oxi rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong. Nếu khí làm đục nước vôi trong là CO2 → chất ban đầu là CO, khí không phản ứng là H2O → chất ban đầu là H2.

Phương trình phản ứng:

2CO + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}2CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

------------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Nhận biết H2, O2, CO2, không khí. Bài viết đã cho bạn đọc thấy được cách nhận biết các chất H2, O2, CO2. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 10 nhé.

Đánh giá bài viết
16 24.331
Sắp xếp theo

Hóa 10 - Giải Hoá 10

Xem thêm