Tiếng Anh 10 Unit 7: Language

Tài liệu Soạn Anh lớp 10 Unit 7 Language trang 17 18 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 10 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giải Unit 7 tiếng Anh lớp 10 chương trình mới phần Language hướng dẫn soạn các phần bài tập trong lesson Language trang 17 18 SGK tiếng Anh lớp 10 mới giúp các em học sinh lớp 10 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

- Remember the vocabulary of Unit

- Revise the grammar about Comparaives and Superlatives

2. Objectives:

- Vocabulary: relate to the topic Cultural Diversity

- Grammar: Comparatives, Superlatives

II. Nội dung soạn Language Unit 7 Cultural Diversity lớp 10

Vocabulary

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match the words / phrases with their definitions. (Đọc bài đàm thoại trong phần bắt đầu. Nối những từ/ cụm từ với định nghĩa của chúng.)

Đáp án:

1. proposal — g.

2. engagement - e.

3. wedding - d.

4. reception - b.

5. bride — a.

6. bridegroom/groom — c.

7. ceremony - f.

Hướng dẫn dịch:

1. một kế hoạch hoặc đề nghị; một lời ngỏ lời cầu hôn

2. một thỏa thuận hoặc một lời hứa kết hôn

3. một buổi lễ mà trong đó hai người kết hôn với nhau

4. một bữa tiệc thân mật để mừng điều gì

5. một phụ nữ đang kết hôn hoặc sắp kết hôn

6. một người đàn ông đang kết hôn hoặc sắp kết hôn

7. một sự kiện xã hội thân mật hoặc tôn giáo chính thức được thực hiện theo những phong tục

2. Circle the correct words in brackets to complete the sentences. (Khoanh tròn những từ đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. wedding 2. groom 3. bride 4. reception 5. guests 6. before 7. engaged

Hướng dẫn dịch:

1. Đám cưới em họ tôi là vào Chủ nhật tới.

2. Vào ngày cưới, người phụ rể sẽ giúp đỡ chú rể.

3. Cô dâu có thể có thật nhiều phụ dâu như mong muốn.

4. Có một tiệc cưới dành cho khách sau lễ cưới.

5. Có khoảng 100 khách ở đám cưới em họ tôiẵ

6. Trong quá khứ, lỗ dạm ngõ và lễ đính hôn diễn ra 1 hoặc 2 năm trước lễ cưới.

7. Anh trai tôi đã kết hôn với một người bạn từ thời đại học và đã bắt đầu tiết kiện tiền cho ngày trọng đại này.

Pronunciation

1. Listen and repeat, paying attention to the stress patterns. (Nghe và lặp lại, chú ý kiểu dấu nhấn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 7: Language

2. Listen to the sentences and practise say them correctly. Pay attention to the stress pattern of the underlined words. (Nghe các câu và thực hành nói chúng một cách chính xác. Chú ý đên kiểu dấu nhấn của từ gạch dưới.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. There is an 'increase in the number of young people in Viet Nam who marry later in life.

2.In Viet Nam, guests often give money as a wedding 'present to the newly-married couple on their wedding day.

3. In big cities, the birth rate has de'creased over the past few years.

4. In reality, it is difficult to meet the 'perfect life partner.

Hướng dẫn dịch:

1. Có sự gia tăng về số người kết hôn muộn ở Việt Nam.

2. Ở Việt Nam, khách thường cho tiền như quà cưới dành cho các cặp đôi mới cưới vào ngày cưới của họ.

3. ở những thành phố lớn, tỉ lệ sinh đã giảm trong vài năm gần đây.

4. Trong thực tế, thật khó để gặp được nửa kia hoàn hảo.

Grammar

1. Do you agree with the following statements? (Em có đồng ý với những câu sau không?)

Hướng dẫn dịch:

1. Sống ở quốc gia của bạn thú vị hơn sống ở nước ngoài.

2. Lễ cưới bây giờ ít phức tạp hơn so với trong quá khứ.

3. Chi tiêu lớn nhất cho lễ cưới là tiệc chiêu đãi.

4. Không ai vui hơn chú rể vào ngày kết hôn của anh ta. Anh ta là người vui nhất ngày đó.

5. Cô dâu là người đẹp nhất trong ngày cưới của cô ấy.

6. Tốt hơn là tổ chức một đám cưới nhỏ để tiết kiệm tiền.

Gợi ý:

1. Living in your country is more interesting than living abroad.

- I agree. Becaue I am able to learn more about culture in this country.

2. Wedding ceremonies are less complicated now than they used to be in the past.

- I agree. Now wedding ceremonies take less time than before.

3. The biggest expense of a wedding is the reception.

- I agree. The modern wedding usually takes place in restaurants or hotel which couples too much.

4. No one is happier than the bridegroom on the day of his wedding.

- I agree but the bride is the happiest person on that day, too.

5. The bride is the most beautiful woman on her wedding day.

- I agree.

6. It's much better to have a small wedding and save money.

- I don’t agree. The wedding is the most important day of bride and groom. They can ask in family’support for nice wedding, not very wasteful but not very small.

2. Write five sentences comparing the two weddings in the table below. Use the comparative form of the adjectives in the box and than. (Viết 5 câu so sánh hai đám cưới trong bảng bên dưới. Sử dụng tính từ so sánh hơn trong khung và từ “than”.)

Đáp án:

1. Guests in Mr Smith’s wedding is crowded than in Mr Long’s wedding.

2. Mr Smith’s wedding reception was more expensive than Mr Long’s.

3. Mr Smith is older than Mr Long.

4. The engagement of Mr Smith’s wedding is less longer than Mr Long’s wedding.

5. The service rating in Mr Smith’s wedding is better than Mr Long’s wedding.

Hướng dẫn dịch:

1 - Khách trong dám cưới ông Smith đông hơn đám cưới ông Long.

2 - Tiệc cưới của ông Smith tốn kém hơn (đắt tiền hơn) tiệc cưới của ông Long.

3 - Ông Smith già hơn ông Long.

4 - Thời gian đính hôn của đám cưới ông Smith ngắn hơn ông Long.

5 - Đánh giá dịch vụ của đám cưới ông Smith tốt hơn đám cưới ông Long.

3. Choose the correct answers. (Chọn câu trả lời đúng.)

Đáp án:

(1) A; (2) a; (3) the; (4) the; (5) the; (6) the; (7) a; (8) the; (9) the;

Hướng dẫn dịch:

Đám cưới là một buổi lễ nơi mà các cặp đôi kết hôn. Vào ngày cưới cô dâu chú rể trao nhau quà cưới và nhẫn cưới. Trước ngày cưới, chú rể thường hỏi anh em, bạn bè và ba mình để tìm phụ rể Phụ rể giúp chú rể chuẩn bị buổi lỗ và chắc rằng không có gì sai vào ngày cưới. Cô dâu cũng có thể có một hay một vài dâu phụ. Dâu phụ giữ cô dâu bình tĩnh, giúp cô dâu chuẩn bị sẵn sàng và để ý váy cưới của cô ấy. Ngày nay, đa phần các cặp chờ vài ngày trước khi lên đường đi tuần trăng mật.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.644
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm