Tiếng Anh 10 Unit 7: Project

Soạn Unit 7 tiếng Anh lớp 10 mới trang 25 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 10 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu hướng dẫn soạn Anh văn lớp 10 giúp các em học sinh có hội thuyết trình những nét văn hóa Việt Nam với du học sinh nước ngoài.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

- speaking about some characteristics of the Vietnamese people.

2. Objectives:

- Vocabulary: words related to the topic “Cultural Diversity”

- Skills: speaking

II. Nội dung soạn Project Unit 7 Cultural Diversity lớp 10

As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people...) and some Dos and Don'ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam. (Là một phần của chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm học sinh nước ngoài sẽ thăm trường bạn trong 2 tháng. Nhóm bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho họ mà trong đó bạn sẽ miẽu tả vài khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Và vài điều làm và không nên làm để giúp họ tránh bối rối trong chuyến lưu lại của họ ở Việt Nam.)

Gợi ý:

The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia. Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study. Important symbols present in Vietnamese culture include dragons, turtles, lotuses and bamboo.

Some tip to avoid embarrassing: Don’t be the first to someonejs house on the first day of the Tet holiday unless you are invited. Remember to invite other people to share the meal with you before you start eating it.

Hướng dẫn dịch:

Văn hóa Việt Nam là một trong những nền văn hóa lâu đời ở Đông Nam Á. Vài yếu tố chung được xem như là những đặc tính của văn hóa Việt Nam bao gồm thờ cúng tổ tiên, tôn trọng giá trị cộng đồng và giá trị gia đình, lao động chân tay và thủ công, cần cù học tập. Những biểu tượng quan trọng trong văn hóa Việt nam bao gồm rồng, rùa, hoa sen và cây tre.

Vài mẹo để tránh bối rối: Đừng là người đầu tiên đến nhà ai đó mà không được mời trong ngày Tết. Nhớ mời người khác ăn cùng với bạn trước khi bắt đầu ăn.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.985
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm