Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

VnDoc giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 36: Tổng kết về cây có hoa làm tài liệu tham khảo, ôn luyện trong quá trình dạy và học môn Sinh lớp 6, nhằm đạt thành tích cao trong bài kiểm tra, bài thi.

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 bài 36

1. Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

A. Vì khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây
B. Vì có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan
C. Vì có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan
D. Tất cả các phương án đưa ra

2. Cây con có thể được hình thành từ bộ phận nào dưới đây?

1. Hạt

2. Rễ

3. Thân

4. Lá

A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 1, 2, 3, 4
D. 1, 3, 4

3. Các loại quả : mơ, chanh, hồng xiêm, dừa, ổi có tên gọi chung là gì?

A. Quả khô
B. Quả mọng
C. Quả thịt
D. Quả hạch

4. Ở thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng?

A. Hạt
B. Lông hút
C. Bó mạch
D. Chóp rễ

5. Khi sự hút nước và muối khoáng ở rễ cây bị ngừng trệ thì hoạt động nào dưới đây sẽ bị ảnh hưởng?

A. Sự dẫn truyền của bó mạch vùng thân
B. Sự phân chia của mô phân sinh ngọn
C. Quá trình quang hợp ở lá
D. Tất cả các phương án đưa ra

6. Cây nào dưới đây không sống trên cạn?

A. Chuối
B. Nong tằm
C. Cau
D. Trúc đào

7. Cây nào dưới đây có rễ chống?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Đước
C. Ngô
D. Mắm

8. Những cây sống ở vùng sa mạc khô hạn thường có đặc điểm nào dưới đây?

1. Thân mọng nước

2. Rễ chống phát triểnv

3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất

4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai

A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 2, 3, 4
D. 1, 2, 3, 4

9. Hiện tượng cuống lá phình to, mềm và xốp ở cây bèo Nhật Bản có ý nghĩa gì?

A. Giúp cây dự trữ chất dinh dưỡng
B. Giúp cây hấp thụ nước và muối khoáng triệt để hơn
C. Giúp cây dễ dàng nổi trên mặt nước
D. Giúp cây đào thải các chất dư thừa ra ngoài cơ thể

10. Nhóm nào dưới đây gồm những cây sống trong vùng ngập mặn?

A. Đoạn, chúc, nứa, hồng, na
B. Bần, sú, vẹt, mắm, đước
C. Giang, si, vẹt, táu, lim
D. Bụt mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. C 3. C 4. B 5. D
6. B 7. A 8. A 9. C 10. B
Đánh giá bài viết
1 593
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm