Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Chuyên đề Toán học lớp 7: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

A. Lý thuyết

1. Lập bảng “tần số”

Từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta có thể lập được bảng tần số.

Bảng “tần số” được lập như sau:

+ Vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng.

+ Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần.

+ Dòng dưới ghi các tần số tương ứng của mỗi giá trị đó.

Bảng tần số giúp cho người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc.

2. Ví dụ

Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 10 học sinh được ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29

Bảng “tần số”:

Số cân(x) 28 29 30 35 37 N = 10
Tần số (n) 1 2 2 3 2

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

165 85 65 65 70 50 45 100 45 100
100 100 100 90 53 70 140 41 50 150

(Áp dụng câu 1, 2 và câu 3)

Bài 1: Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

A. Sự tiêu thụ điện năng của các tổ dân phố

B. Sự tiêu thụ điện năng của một gia đình

C. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một tổ dân phố.

D. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố.

Dấu hiệu tìm hiểu là: Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố.

Chọn đáp án D.

Bài 2: Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra?

A. 22 B. 20 C. 28 D.30

Có 20 hộ gia đình càn điều tra.

Chọn đáp án B.

Bài 3: Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh

A. 22 B. 10 C. 12 D. 15

Có 12 hộ gia đình tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh

Chọn đáp án C.

Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogam), kết uqar ghi lại ở bảng sau:

Khối lượng 1 bao (x) 40 45 50 55 60 65
Tần số (n) 2 3 6 8 4 1 N = 24

Bài 4: Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?

A. 13 B. 14 C. 12 D. 32

Từ bảng tần số ta có: 8 bao cân nặng 55kg, 4 bao gạo cân nặng 4kg, 1 bao gạo cân nặng 65 kg

Nên có: 8 + 4 + 1 = 13 (bao gạo)

Chọn đáp án D.

Bài 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

A. Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu

B. Khối lượng chủ yếu của 1 bao gạo là: 50kg và 55kg

C. Khối lượng cao nhất của một bao gạo là 60kg

D. Khối lượng thấp nhất của một bao gạo là 40 kg

Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg

Giá trị 50kg và 55kg có tần suất cao nhất là 6 và 8

Khối lượng cao nhất của một bao gạo là 65kg

Khối lượng thất nhất của một bao gao là 40kg

Vậy đáp án C sai

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Số học sinh nữ của từng lớp của một trường THCS được ghi nhận lại ở bảng sau:

18 20 17 18 14
25 17 20 16 14
24 16 20 18 16
20 19 28 17 15

Hãy lập bảng tần số

Đáp án

Tần số là số lần xuất hiện của một giá trị tương ứng. Từ đó ta có bảng tần suất

Giá trị 14 15 16 17 18 19 20 24 25 28
Tần số 2 1 3 3 3 1 4 1 1 1

Ở đây, giá trị là số học sinh nữ

Nhìn và bảng, ta có thể thấy có 2 lớp có 14 học sinh nữ, có 4 lớp có 20 học sinh nữ, …

Bài 2: Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi nhận vào bảng sau (tính theo giây)

11 11,2 11,3 11,5 11,2 11,1 11,2 11,3 11,2 11,1

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số và nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên

Đáp án

a) Dấu hiệu ở đây là tốc độ chạy của một vận động viên

b) Ta có bảng “tần số” như sau:

Giá trị 11 11,1 11,2 11,3 11,5
Tần số 1 2 4 2 1

Nhận xét: Tốc độ chạy của vận động viên chủ yếu phân phố ở thời gian 11,2 giây

Vận động viên chạy rất nhay với tốc độ trung bình là 100/11,2 ≈ 8,93 (m/s)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm