Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Phương Thạnh, Trà Vinh năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Phương Thạnh, Trà Vinh năm học 2019 - 2020 là đề kiểm tra định kỳ cuối học kì 1 môn Sử do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Sử học kì 1 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, tổng hợp kiến thức được học trong kì 1 cho các em tham khảo và làm bài.

VnDoc giới thiệu bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn được VnDoc sưu tầm từ các đề thi của các trường THCS trên cả nước nhằm mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo để ra đề thi, bên cạnh đó các em học sinh cũng có nguồn tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN LỊCH SỬ

Tên

chủ đề

NHẬN BIẾT

 

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

 

VẬN DỤNG

 

VẬN DỤNG CAO

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Phần I

Lịch sử thế giới trung đại

-Biết được xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành từ đâu.

 

 

 

-Nhận xét được các cuộc phát kiến lớn về địa lí TKXV-XVI tác động đến xã hội Châu Âu.

-So sánh được

cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến ở phương Đông và Châu Âu.

 

 

Số câu :1

Số điểm:0,5đ

5%

 

 

 

Số câu 1

Sđ:0,5đ

5%

Số câu :1

Số điểm: 1,5đ

15%

 

 

Phần II

Lịch Sử Việt Nam

Thời Ngô,

Đinh,

Tiền Lê,

Lý,Trần

-Biết được kinh đô nước ta qua các triều đại : Nhà Ngô ,Đinh Tiền Lê ,Lý ,Trần.

-Biết được bài thơ thần gắn liền với tên tuổi người anh hùng dân tộc.

-Biết được triều đại có chủ trương tuyển chọn quân đội “ Cốt tinh nhuệ không cốt đông “.

-Biết được bộ luật đầu tiên

 

của nước ta.

-Biết được địa điểm Tây Kết ,Chương Dương ,Hàm Tử là chiến thắng của giai đoạn lịch sử nhà Trần.

-Biết được ai đã chui vào

ống đồng cho quân lính khiêng về nước.

-Biết được thời Trần nước ta phải đương đầu với quân xâm lược .

 

-Hiểu được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.

-Hiểu được địa điểm Lý Công Uẩn dời đô về Đại La

-Hiểu được trong lần xâm lược lần thứ hai lực lượng quân Nguyên.

-Hiểu được trận chiến mà quân dân nhà Trần đánh bại quân Nguyên trên Sông Bạch Đằng.

-Hiểu được Đinh Bộ Lĩnh đã có những việc làm gì để xây dựng đất nước.

- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên.

 

 

 

 

-Đánh giá được tác dụng

chiến thuật “vườn không nhà trống”.

Số câu :7

Số điểm: 3,5đ

35%

 

Số câu:1

Số điểm :0,5đ

5 %

Số câu:2

Số điểm :

30%

Số câu 1

Số điểm:0,5đ

5%

Số câu :1

Số điểm 1,5đ

15%

 

Số câu:0,5

Số điểm : 0,5đ

5%

TỔNG CỘNG

Số câu : 8

Số điểm:4 đ

40%

Số câu :2,5

Số điểm :3,5 đ

35%

Số câu :2

Số điểm :2đ

20 %

 

Số câu :0,5

Số điểm :0,5đ

5%

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7

I/ Phần Trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng. (mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 1: Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành gồm các tầng lớp nào?

A.Lãnh chúa, nông nô.

B.Lãnh chúa, nông dân.

C.Nông dân, nô lệ.

D.Nông dân, nông nô.

Câu 2: Các cuộc phát kiến lớn về địa lí Thế kỉ XV-XVI tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

A. Hình thành nên đội ngũ những người làm thuê và họ là lực lượng chính trong các đội quân đi xâm lược thuộc địa của các nước tư bản sau này.

B. Hình thành nên giai cấp tư sản và vô sản cùng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

C.Hình thành một tầng lớp những người giàu có chuyên tổ chức các cuộc thám hiểm và tìm các vùng đất mới.

Câu 3: Triều đại nào đặt kinh đô nằm ở Hoa Lư (Ninh Bình)?

A.Lý,Trần.

B.Đinh,Tiền Lê.

C.Nhà Đinh.

D.Nhà Ngô.

Câu 4: Bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” gắn liền với tên tuổi người anh hùng nào?

A. Trần Quốc Tuấn.

B.Trần Khánh Dư.

C. Lý Thường Kiệt.

D.Trần Quốc Toản.

Câu 5: Triều đại nào có chủ trương tuyển chọn quân đội “Cốt tinh nhuệ không cốt đông “

A. Nhà Lý.

B. Nhà Trần.

C.Tiền Lê.

C. Ngô Quyền.

Câu 6: Bộ luật đầu tiên của nước ta tên gì? ra đời vào năm nào?

A. Quốc triều hình luật, năm 1226.

B.Hình thư, năm 1010.

C. Hình thư, năm 1042.

D.Quốc triều thông chế, năm 1288.

Câu 7: Tây Kết ,Chương Dương, Hàm Tử là chiến thắng của giai đoạn lịch sử nào?

A.Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy 98.

B. Cuộc kháng chiến chống Tống do Lý Thường Kiệt chỉ huy năm 1075.

C. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258.

D. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên năm 1285.

Câu 8: Ai đã chui vào ống đồng cho quân lính khiêng về nước?

A.Thoát Hoan.

B.Ô-Mã –Nhi.

C. Hốt Tất Liệt.

D.Trương Văn Hổ.

Câu 9: Chọn kết hợp đúng với nội dung lịch sử đã học

A

B

1. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

a.1010

2. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La

b.4/1288

3. Trong lần xâm lược lần thứ hai lực lượng quân Nguyên

c.50 vạn

4. Trận chiến mà quân dân nhà Trần đánh bại quân Nguyên trên Sông Bạch Đằng

d. 12/1226

A.1d, 2a, 3c, 4b.

B. 1b, 2a, 3c, 4d.

C.1d, 2b, 3c, 4a.

D.1b, 2b, 3d, 4a.

Câu 10. Thời Trần nước ta phải đương đầu với quân xâm lược nào?

A.Tống-Nguyên.

B.Tống- Thanh.

C. Mông-Nguyên.

D. Minh-Thanh.

II/ Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1. Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến ở phương Đông và Châu Âu có gì giống và khác nhau? (1,5 điểm)

Câu 2. Sau khi lên ngôi, Đinh Bộ Lĩnh đã có những việc làm gì để xây dựng đất nước? (1 điểm)

Câu 3. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên? Chiến thuật “vườn không nhà trống” có tác dụng gì? (2,5 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỬ HỌC KÌ 1

I/ Phần Trắc nghiệm (5đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

C

B

C

D

A

A

C

II/ Phần tự luận (5 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

-Giống: Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

-Khác:

+ Phương Đông: Nông nghiệp bó hẹp, đóng kín trong công xã nông thôn.

+ Phương Tây: Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa phong kiến.

0.5

 

 

0,5

0,5

Câu 2

-Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, Sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

- Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

-Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước.

- Đối với những kẻ phạm tội thì dùng những hình phạt nghiêm khắc.

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

Câu 3

* Nguyên nhân

- Toàn dân tham gia kháng chiến.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến của nhà Trần

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu hy sinh quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta.

- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của người chỉ huy tài giỏi như: vua Trần, Trần Quốc Tuấn....

* Ý nghĩa lịch sử

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông- Nguyên, bảo vệ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tôc.

- Nâng cao niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin cho nhân dân.

- Để lại nhiều bài học vô cùng quý giá.

- Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên Đối với các nước khác.

* Tác dụng của chiến thuật “vườn không nhà trống”:

- Bảo toàn lực lượng kháng chiến của ta

- Gây khó khăn về lương thực làm cho lực lượng địch suy yếu.

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

0,25

0,25

 

 

0,25

0,25

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Phương Thạnh, Trà Vinh năm học 2019 - 2020. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, và các đề thi Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7.... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 1.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm