Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 có đáp án trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học trường THCS Lê Quý Đôn, Phú Yên năm học 2019 - 2020 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô ra đề, cũng như giúp học sinh làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra Tin học 7 khác nhau. Mời các em tham khảo.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu ôn thi học kì 1 cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo để ra đề thi, VnDoc giới thiệu bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học được sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước do các thầy cô giáo có uy tin biên soạn. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học

PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO SÔNG CẦU KIỂM TRA HỌC KÌ I

Trường TH-THCS Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TIN HỌC - LỚP: 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ..............................................

Điểm

Lời phê của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ)

Câu 1. Phần mềm Typing Test gồm có mấy trò chơi luyện gõ bàn phím?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2. Ô B5 là ô nằm ở vị trí:

A. Hàng 5 cột B

B. Hàng B cột 5

C. Ô đó có chứa dữ liệu B5

D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A

Câu 3. Địa chỉ của một ô là?

A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó

B. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên

C. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó

D. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó

Câu 4. Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta thực hiện theo công thức nào?

A. = (A2 + D2) * E2;

B. = A2 * E2 + D2

C. = A2 + D2 * E2

D. = (A2 + D2)xE2

Đề kiểm tra môn Tin học lớp 7 học kì 1 có đáp án năm 2019

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.(2 đ)

Câu 2. Nêu tên các hàm tính: Tổng, giá trị trung bình, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất. Trình bày cú pháp và công dụng của các hàm đó (2đ)

Câu 3. Cho bảng tính sau: (2đ)

Đề kiểm tra môn Tin học lớp 7 học kì 1 có đáp án năm 2019

Yêu cầu: Sử dụng hàm và công thức trong chương trình bảng tính để tính:

A. Thành tiền = Số lượng x Đơn giá?

B. Giảm giá 30% = Thành tiền x 30%?

C. Phải trả = Thành tiền – Giảm giá 30%?

D. Tính tổng số lượng hàng bán ra (Tổng số lượng hàng)?

Đáp án đề kiểm tra Tin học 7 học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:

Mỗi câu đúng được (0,5đ)

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: B

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: B

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1. Tích năng chung của chương trình bảng tính:

Mỗi ý đúng được (0,4đ)

- Màn hình làm việc.

- Dữ liệu.

- Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.

- Sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Tạo biểu đồ.

Câu 2. Nêu tên các hàm tính: Tổng, giá trị trung bình, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất. Trình bày cú pháp và công dụng của các hàm đó

Mỗi ý đúng được (0,5đ)

* SUM

Tên hàm: SUM

Cú pháp: =Sum(a,b,c...)

- Trong đó: Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

- Công dụng: Tính tổng một dãy các số

* AVERAGE

Tên hàm: AVERAGE

Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)

- Trong đó: Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

- Công dụng: Tính trung bình cộng một dãy các số

* MAX

Tên hàm: MAX

Cú pháp: =MAX(a,b,c,...)

- Trong đó: Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

- Công dụng: Xác định giá trị lớn nhất

* MIN

Tên hàm: MIN

Cú pháp: =MIN(a,b,c,...)

- Trong đó: Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế

- Công dụng: Xác định giá trị nhỏ nhất

Câu 3. Mỗi câu làm đúng được (0.5đ)

Yêu cầu: Sử dụng hàm và công thức trong chương trình bảng tính để tính:

A. Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- E4 = C4 * D4 <=> 40 x 5 = 200000

B. Giảm giá 30% = Thành tiền x 30%

- F4 = E4 * 30% <=> 200000 x 30% = 60000

C. Phải trả = Thành tiền – Giảm giá 30%

- G4=E4-F4 <=> 60000 - 30% = 42000

D. Tính tổng số lượng hàng bán ra (Tổng số lượng hàng)?

- C11=SUM(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10) <=> = 287

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 874
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm