Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vũ Ngọc Phan - Hải Dương

1
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT VŨ NGỌC PHAN
(Đề gm có 06 trang-50 câu)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: TOÁN HỌC- KHỐI 12
Thi gian làm bài: 90 phút
Họ và tên học sinh:
..............................................................................................; Số báo danh:...........................................................
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
xx
edx e C
B.
1
dx ln x C
x

C.
sinxdx cos x C
D.
2
2xdx x C
Câu 2. Biết F(x) là nguyên hàm của
1
f(x)
x1
và F(2) =1. Tính F(3).
A.
1
2
B. ln2 + 1 C.
3
ln
2
D. ln 2
Câu 3. Tính tích phân I =
2
2
1
xlnxdx
A. 24 ln2 – 7 B. 8 ln2 -
7
3
C.
8
3
ln2 -
7
9
D.
8
3
ln2 -
7
3
Câu 4. Diện ch hình phẳng S giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0 hai đường thẳng
x=a, x= b( a < b) được tính theo công thức nào?
A. S=
b
a
||
f(x)
dx B. S =

b
a
f
xdx
C. S=
a
b
||
f(x)
dx D. S=
a
b
f(x)dx
Câu 5. Cho
3
6
f(x)dx = 24 .Tính I =
1
2
f(3x)dx
A. 8 B. 6 C. 12 D. 4
Câu 6. Mt tàu ha đang chy vi vn tc 200 m/s thì ngưi lái tàu đp phanh, từ đó tàu
chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = 200 -20t (m/s). Hỏi thi gian tàu đi đưc
quãng đường 750 m ( kể từ lúc bắt đầu đạp phanh) ít hơn bao nhiêu giây so với lúc tàu dừng
hẳn.
A. 10 s B. 5 s C. 15s D. 8 s
Câu 7. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi cho hình phẳng (H) quay quanh Ox
Mã đề: 121
2
Biết (H) giới hạn bởi các đường y = x và y = x .
A. 3 B.
30
C.
15
D.
6
Câu 8. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số y=
x
e
+ sinx trên ?
A. F(x)=
1
1
x
e
x
cosx B. F(x)= cosx -
x
e
C. F(x)=
x
e + cosx D. F(x)=
x
e - cosx
Câu 9. Người ta xây dựng một đường hầm hình parabol đi qua núi chiều cao OI = 9m,
chiều rộng AB = 10m (hình vẽ). Tính diện tích cửa đường hầm.
A.
2
90m B.
2
50m
C. 60m
2
D. 120m
2
Câu 10. Tính
sin 3 sin 2
x
xdx
.
A. sinx+sin5x+C B.
11
cosx+ 5
210
cos x C
C.
11
sinx sin5
210
x
C D. -
11
sinx+ sin5
210
x
C
Câu 11. Công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số
(),yfx
()ygx liên tục trên đoạn
;ab và hai đường thẳng ,
ax b với
ab
là:
A.

() ()
b
a
Sfxgxdx B. () ()
b
a
Sfxgxdx
C.
() ()

bb
aa
S f xdx gxdx D. () ()

bb
aa
S fxdx gxdx
Câu 12. Cho tích phân:
2
2
0
1
4

Idxc
b
x
, ;,0bc b . Tính bc.
A. 8 B.
7 C. 6 D. 5
Câu 13. Phần thực và phần ảo cuả số số phức
z23i
lần lượt là:
A.-
2; 3i B. 2; 3 C. 3; 2 D. 3i; 2 .
Câu 14. Môđun của số phức
43zi bằng:
A. 3 B.4 C. 5 D. -1
Câu 15. Số phức liên hợp của số phức
512zi là:
10m
9m
I
O
B
A
3
A.
12zi
B.
512zi
C.
13z
D.
512zi
Câu 16. Biểu diễn hình học của số phức z = 12 - 5i trong mặt phẳng phức là điểm có tọa độ:
A.
12;0
B.
5;12
C.

12; 5
D.

5; 0
Câu 17. Phần thực và phần ảo cuả số số phức

z45i 52i
lần lượt là:
A.
2; 4 B. 1; 7 C. 3; 5 D.1; 2 .
Câu 18. Cho số phức

z2a13bi5i
vi a,b thuc . Với giá trị nào của b thì z số
thực:
A.
5
3
B.
0
C.
1
2
D. 3
Câu 19. Tìm môđun của số phức z biết
168iz i
A.
25
B.
52
C. 5 D.
72
Câu 20. Tìm số phức z biết

23 19zizi
A.z=2i B.z=2+i C.z=‐2+i D.z=‐2i
Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều
kiện

z34i 2
một đường tròn có phương trình:
A.
22
xy5
B.
22
x3 y4 4
C.
22
xy2x0
D.
22
xy4
Câu 22. Gi
1
z
,
2
z
là hai nghim phc ca phương trình:
2
z4z50
. Khi đó, phần thực
của
22
12
zz là:
A.
12
B.
13
C. 6 D. 5
Câu 23. Cho số phức
,zabiab
thỏa mãn 23zz i. Giá trị của biểu thức 3ab
là:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 24. Trong không gian Oxyz cho
23 5aijk

khi đó tọa độ của vectơ a
là:
A. (2;0;0) B. (0;3;0) C. (0;0;-5) D. (2;3;-5)
Câu 25. Trong không gian Oxyz cho
2;4;3 , 1;2;1AB
khi đó tọa độ của vectơ AB

là:
A. (3;-2-2) B. (-3;2;2) C. (-2;4;3) D. (3;2;2)
Câu 26. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) phương trình


22
2
11 25xyz
khi đó tọa độ tâm của mặt cầu (S) là:
A. (-1;0;0) B. (1;-1;0) C. (1;0;1) D (2;3;1)

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vũ Ngọc Phan - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Vũ Ngọc Phan - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 392
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm