Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

3 891

Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên trang VnDoc.com tài liệu: Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức của bài học để từ đó có thể vận dụng vào việc giải các bài tập trong SGK Hóa lớp 9 trang 129. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 125 SGK Hóa lớp 9: Benzen

Giải bài tập trang 122 SGK Hóa lớp 9: Axetilen

Giải bài tập trang 119 SGK Hóa lớp 9: Etilen

Giải bài tập trang 116 SGK Hóa lớp 9: Metan

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

1. Dầu mỏ

a. Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

b. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ

  • Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.
  • Mỏ dầu thường có ba lớp: Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành, thành phần chính của khí mỏ dầu là metan; Lớp dầu lỏng là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác; Dưới đáy mỏ dầu là một lớp nước mặn.

c. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

Khi chưng cất dầu mỏ, các sản phẩm được tách ra ở những nhiệt độ khác nhau như: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường.

2. Khí thiên nhiên

Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan.

Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9

Bài 1. Chọn những câu đúng trong các câu sau

A. Dầu mỏ là một đơn chất.
B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.
D. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.
E. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: C và E

Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d) Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

Hướng dẫn giải

a) xăng, dầu hỏa, và các sản phẩm khác

b) crackinh

c) khí metan

d) thành phần

Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau

a) Phun nước vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa.

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.

Hướng dẫn giải

  • Cách làm đúng là b và vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí
  • Cánh làm a là sai vì khi đó dầu loang nhanh trên mặt nước, gây cháy diện rộng hơn.

Bài 4. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa.

a) Viết các phương trình hoá học (biết N2, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

Hướng dẫn giải:

Phản ứng đốt cháy: CH4 + 2O2 Giải bài tập 129 SGK Hóa lớp 9 CO2 + 2H2O (1)

N2 và CO2 không cháy Khi được hấp thụ vào dung dịch, Ca(OH)2 có phản ứng sau: Ca(OH)2 + CO2 —-> CaCO3↓+ H2O (2)

Thể tích CH4 là: V/100 x 96 = 0,96 V

Thể tích CO2 là: V/100 x 2 = 0,02 V

Theo phản ứng (1) thể tích CO2 tạo ra là 0,96V

Vậy thể tích CO2 thu được sau khi đốt là 0,96V + 0,02V = 0,98V

Số mol CO2 thu được là (0,98V : 22,4)

Theo (2) số mol CaCO3 tạo ra bằng số mol CO2 bị hấp thụ

=> nCO2 = 4,9 : 100 = 0,049 (mol)

Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049

=> V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít) 

Đánh giá bài viết
3 891
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm