Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 1

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 1, nội dung tài liệu gồm 7 bài tập trang 7 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 1 Sự điện li vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 7 bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng cao bài sự điện li. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được khái niệm sự điện li, chất điện li, nguyên nhân các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện, cách phân biệt chất không dẫn điện... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 7 sgk Hóa học 11 nâng cao)

Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li.

Lời giải:

- Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li.

- Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

- Ví dụ:

+ Chất điện li: HCl, NaOH, HBr…

+ Chất không điện li: rượu etylic, đường, glixerol..

Bài 2 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do những nguyên nhân gì?

Lời giải:

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do axit, bazơ và muối khi hòa tan trong nước phân li ra các ion âm và dương nên dung dịch của chúng dẫn điện.

Bài 3 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li?

H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCI3, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO.

Lời giải:

Những chất điện li là: H2S, H2SO3, NaHCl3, Ca(OH)2, HF, NaClO.

Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. KOH nóng chảy

C. MgCl2 nóng chảy.

D. HI trong dung môi nước.

Lời giải:

Chọn A.

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được.

Bài 5 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2

B. HClO3

C. C6H12O6 (glucozơ).

D. Ba(OH)2

Lời giải:

Chọn C.

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ (C6H12O6).

Bài 6 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2 trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

Lời giải:

Chọn A.

HCl trong C6H6 (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không điện li ra H+ và Cl-.

Bài 7 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao)

Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị có cực thì cơ chế của quá trình điện li như thế nào?

Lời giải:

- Đối với các hợp chất ion khi cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề mặt tinh thể bị hút về chúng các phân tử nước (cation hút đầu âm và anion hút đầu dương), làm cho lực hút giữa cation và anion yếu đi đến một giai đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tinh thể thành ion phân tán vào nước.

⇒ Hợp chất ion tan dần. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do.

⇒ Dung dịch dẫn điện.

- Đối với các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực khi tan trong nước do sự tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử của hợp chất này (những cực ngược dấu hút lần nhau) dẫn đến sự điện li của các phân tử có liên kết cộng hóa trị thành các ion dương và ion âm. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do ⇒ Dung dịch dẫn điện.

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa 11 nâng cao Xem thêm