Số thực

1 59

Chuyên đề Toán học lớp 7: Số thực được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Số thực

   + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

   + Tập hợp các số thực được kí hiệu là R.

   + x ∈ R: x là một số thực

Ví dụ: chuyên đề toán 7 là các số thực.

2. Trục số thực

   + Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

   + Ngược lại, một điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Vì thế, trục số còn gọi là trục số thực

Chú ý: Các phéo toán trong tập hợp số thực cũng có tính chất như các phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ (giao hoán, khết hợp, phối hợp)

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số nguyên không phải số thực

B. Phân số không phải số thực.

C. Số vô tỉ không phải là số thực

D. Cả ba loại số trên đều là số thực.

Ta thấy số nguyên, số vô tỉ hay phân số đều là số thực

Chọn đáp án D.

Bài 2: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mọi số vô tỉ đều là số thực

B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.

C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ

D. Số 0 là số hữu tỉ cùng là số thực.

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thức là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ

Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai

Chọn đáp án B.

Bài 3: Ta có R ∩ I =

A. R               B. Q              C. ∅           D. I

Do R = I ∪ Q do đó R ∩ I = I

Chọn đáp án D.

Bài 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: -5,07 < -5,...4

A. 1;2;...;9              B. 0;1;2;...;9               C. 0             D. 1

Áp dụng tính chất so sánh hai số nguyên ta có: -5,07 < -5,04

Nên chỉ có số 0 thỏa mãn

Chọn đáp án C.

Bài 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Trắc nghiệm: Số thực

Trắc nghiệm: Số thực

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau

Trắc nghiệm: Số thực

Đáp án
Trắc nghiệm: Số thực

Bài 2: So sánh √37 - √14 và 6 - √15

Đáp án
Trắc nghiệm: Số thực

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Số thực. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 59
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm