Giải bài tập SBT Toán 7 bài 12: Số thực

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 12: Số thực được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 10: Làm tròn số

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 1

Câu 1: Điền các dấu (∈ ,∉ ,⊂) thích hợp vào ô vuông:

Bài tập toán 7

Câu 2: So sánh các số thực

 1. 2,(15) và 2,(14)
 2. -0,2673 và -0,267(3)
 3. 1,(2357) và 1,2357
 4. 0,(0428571) và 3/7

Lời giải:

a) 2,(15) > 2,(14)

b) -0,267(3) = - 0,267333... < -0,26734

c) 1,(2357) = 1 + 0,(2357) = 1 + 2357.0,(0001) = 1 + 1/9999

1,2357 = 1 + 0,2357 = 1 + 2357/10000

Bài tập toán 7

Câu 3: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

Bài tập toán 7

Câu 4: Tính bằng cách hợp lý:

A = (-5,85) + {[(+41,3)+(+5) + (+0,85))}

B = (-87,5) + {(+87,5) + [(+3,8) + (-0,8)]}

C = [(+9,5) + (-13)] + [(-5) + (8,5)]

Lời giải:

A = (-5,85) + {[(+41,3)+(+5) + (+0,85))}

= {(-5,85) + [(+5) + (0,85)]} + (41,3)

= {(-5,85) + (5,85)} + (41,3)

= 41,3

B = (-87,5) + {(+87,5) + [(+3,8) + (-0,8)]}

= [(-87,5) + (+87,5)] + [(+3,8) + (-0,8)]

= 0 + 3 = 3

C = [(+9,5) + (-13)] + [(-5) + (8,5)]

= [(+9,5) + (+8,5)] + [(-5) + (-13)]

= 18 + (-18) = 0

Câu 5: Tính

Bài tập toán 7

Câu 6: Biết rằng:

x + (-4,5) < y + (-4,5)

y + (+6,8) <z + (+6,8)

Hãy sắp xếp các số x, y. z theo thứ tự tăng dần

Lời giải:

Vì x + (-4,5) < y + (-4,5) suy ra x < y (1)

y + (+6,8) < z + (+6,8) suy ra y < z (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x < y < z

Câu 7: Biết rằng:

x – (-3,8) < y – (-3,8)

y – (+ 7,5) < z – (+7,5)

Hãy sắp xếp các số x, y. Z theo thứ tự giảm dần

Lời giải:

Vì x – (-3,8) < y – (-3,8) suy ra x < y

y – (+ 7,5) < z – (+7,5) suy ra y < z

Vậy: x < y < z

Câu 8: Biết rằng: x + y = 9,8 và x = -3,1. Không tính toán, hãy so sánh x, y và 0

Lời giải:

Vì x + y =9,8 và x = -3,1 nên x < 0 và y > 0

Vậy x < 0 < y

Câu 9: Biết rằng: x – y = -5 và y = -6. Không tính toán, hãy so sánh x, y và 0

Lời giải:

Vì x – y = -5 và y =-6 nên x < 0; y < 0 và |x| > |y|.

Vậy: x < y < 0

Câu 10: Tìm x, biết rằng

 1. 3.(10x) =111
 2. 3.(10 + x) =111
 3. 3+ (10.x) =111
 4. 3 + (10 + x ) =111

Lời giải:

a) 3.(10x) =111 ⇔ (10.x) = 111 : 3

⇔ 10.x = 37 ⇔ x = 37 : 10 = 3,7

b) 3.(10 + x) =111 ⇔ (10+ x) = 111: 3

⇔ (10 + x ) =37 ⇔ x = 37 – 10 = 27

c) 3+ (10.x) =111 ⇔ (10.x ) = 111- 3

⇔ (10.x) = 108 ⇔ x = 108:10 =10,8

d) 3 + (10 + x ) =111⇔ ( 10 + x ) = 111- 3

⇔ (10 + x ) = 108 ⇔ x = 108 – 10 = 98

Câu 10: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

 1. 5.x = 6,25; 5 + x = 6,25
 2. (3/4).y= -2,25; (3/4) + y= -2,25
 3. 0,95.z = -18,05; 0,95 + z = -18,05

Lời giải:

a) 5.x = 6,25 ⇔ x = 6,25 : 5 ⇔ x = 1,25

5 + x = 6,25 ⇔ x = 6,25 – 5 ⇔ x = 1,25

b) (3/4).y= -2,25 ⇔y= -2,25 : (3/4) ⇔ y= -2,25∶0,75 ⇔ y= -3

(3/4) + y= -2,25 ⇔ y= -2,25 - (3/4)⇔ y= -2.25-0,75 ⇔ y= -3

c) 0,95.z = -18,05 ⇔ z = -18,05 : 0,95 ⇔ z = -19

0,95 + z = -18,05 ⇔ z = -18,05 – 0.95 = -19

Ta có: ax = b ( a ≠ 0) và a + x = b

Suy ra: x = b/a = b - a ⇔ b = a(b - a) ⇔ b = ab - a2

⇔ a2 = ab-b ⇔ a2 = b(a - 1)

Nếu a ≠ 1 ta có b = a2/(a - 1)

Chọn: a = 5 ⇔ b – 6,25 trường hợp a

Chọn a = 3/4 ⇔ b =-2,25 trường hợp b

Chọn a = 0,95 ⇔ c= -18,05 trường hợp c

Đánh giá bài viết
18 1.758
Sắp xếp theo
  Giải SBT Toán 7 Xem thêm