Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Câu 1: Tính

bài tập toán 7

Câu 2: Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ khác 1

125; -125; 27; -27

Lời giải:

125 = 53; -125=(-5)3; 27=33; -27= (-3)3

Câu 3: Tìm số 25 dưới dạng luỹ thừa. Tìm tất cả các cách viết

Lời giải:

25 = 251 = 52=(-5)2

Câu 4: Tìm x ∈ Q, biết rằng:

  1. (x - (1/2))2 = 0
  2. (x - 2)2 = 1
  3. (2x - 1)3 = -8
  4. (x + (1/2))2 = 1/16

Lời giải:

bài tập toán 7

Câu 5: So sánh: 2225 và 3150

Lời giải:

2225 = 23.75 = (23)75 = 875

3150 = 32.75 = (32)75=975

8 < 9 => 875 < 975

Vậy : 2225 < 3150

Câu 6: Tính

bài tập toán 7

Lời giải

bài tập toán 7

Câu 7: Viết các biểu thức sau dưới dạng an (a ∈ Q, n ∈ N)

bài tập toán 7

Câu 8: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho:

  1. a) 2.16 ≥ 2n> 4
  2. b) 9.27 ≤ 3n≤ 243

Lời giải:

a) 2.16 ≥ 2n> 4 => 2. 24≥ 2n > 22

=>2 < n ≤ 5 => n ={3; 4; 5}

b) 9.27 ≤ 3n≤ 243 => 32.33≤ 3n ≤ 35

=> 35 ≤ 3n ≤ 35 => n = 5

Câu 9: chứng minh rằng: 87 - 218 chia hết cho 14

Lời giải:

Ta có: 87 - 217 = (23)7 - 218 = 217.( 24 -2)= 217.(16 - 2)

= 24.14 ⋮14

Câu 10: So sánh: 291 và 535

Lời giải:

Ta có: 291 > 290= (25)18 = 3218 (1)

3218 > 2518 (2)

2518 = (52)18= 536 > 535 (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: 291 > 535

Đánh giá bài viết
22 4.717
Sắp xếp theo
    Giải SBT Toán 7 Xem thêm