Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Đơn thức

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Đa thức

Câu 1: Hãy xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau:

-5x2yz; 3xy2; 2/3 x2yz; 10x2y2z; - 2/3 xy2z; 5/7 x2y2z

Lời giải:

Nhóm các đơn thức đồng dạng:

5x2yz; 2/3 x2yz; 3xy2; - 2/3 xy2z; 10x2y2z; 57 x2y2z

Câu 2: Các cặp đơn thức sau có đồng dạng hay không?

 1. 2/3 x2y và - 2/3 xy2
 2. 2xy và 3/4 xy
 3. 5x và 5x2

Lời giải:

 1. 2/3 x2y và - 2/3 xy2 là hai đơn thức đồng dạng
 2. 2xy và 3/4 xy là 2 đơn thức đồng dạng
 3. 5x và 5x2 không phải là 2 đơn thức đồng dạng

Câu 3: Tính tổng:

 1. x2+ 5x2+ (-3x2)
 2. 5xy2+ 1/2 xy2+ 1/4 xy2 + (-1/2 )xy2
 3. 3x2y2z2+ x2y2z2

Lời giải:

 1. x2+ 5x2+ (-3x2) = (1 + 5 – 3)x2 = 3x2
 2. 5xy2+ 1/2 xy2+ 1/4 xy2 + (-1/2 )xy2 = (5 + 1/2 + 1/4 - 1/2 )xy2 = 21/4 xy2
 3. 3x2y2z2+ x2y2z2= (3 + 1) x2y2z2 = 4 x2y2z2

Câu 4:Tính:

 1. xyz – 5xyz
 2. x2- 1/2 x2– 2x2

Lời giải:

 1. xyz – 5xyz = (1 – 5)xyz = -4xyz
 2. x2- 1/2 x2– 2x2 = (1 - 1/2 - 2)x2 = - 3/2 x2

Câu 5: Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a.(....)+ 5xy = -3xy

b.(....) + (....)-x2z = 5x2z

Lời giải:

 1. -8xy + 5xy = -3xy
 2. 3x2z + 3x2z - x2z = 5x2z
Đánh giá bài viết
16 1.956
Sắp xếp theo
  Giải SBT Toán 7 Xem thêm