Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 1

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 1 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 12: Số thực

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

Câu 1: Tìm x biết

Bài tập toán 7

Câu 2: Tìm số nghịch đảo của a biết:

a) a = 0,25;

Bài tập toán 7

d) a = 0;

Lời giải:

  1. Số nghịch đảo của a là 4;
  2. Số nghịch đảo của a là 7;
  3. Số nghịch đảo của a là -3/4;
  4. a= 0 không có số nghịch đảo;

Câu 3: Chứng minh rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số âm.

Lời giải:

Gọi số hữu tỉ âm là x, ta có x ≠ 0. Số nghịch đảo của x là 1/x

Vì ax.(1/x) = 1 > 0 nên x và (1/x) cùng dấu,mà x < 0 nên (1/x) < 0

Câu 4: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) x : (-2,14) = (-3,12) : 12

Bài tập toán 7

Câu 5: Từ tỉ lệ thức

Bài tập toán 7

Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3/4. Tính diện tích miếng đất này

Lời giải:

Gọi chiều dài miếng đất là a, chiều rộng là b, ta có:

a + b = 70 : 2 = 35 và

Bài tập toán 7

Câu 7: Hãy cho một ví dụ minh hoạ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ”

Lời giải:

√5+(-√5) = 0 ∈ Q

Câu 8: a. Các đẳng thức sau có đúng không?

Bài tập toán 7

Câu 9: Tính

Bài tập toán 7

Câu 10:

Bài tập toán 7

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = |x – 2001| + |x -1|

Lời giải:

Vì |1 - x| = |x - 1| nên A = |x - 2001| + |x - 1|

= |x - 2001| + |1 - x| ≥| x – 2001 + 1 - x| =2000

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2000 khi x – 2001 và 1 – x cùng dấu

Vậy 1 ≤ x ≤ 2001

Đánh giá bài viết
25 4.453
Sắp xếp theo
    Giải SBT Toán 7 Xem thêm