Giải bài tập SBT Toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Câu 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng các số nguyên:

a) 1,5: 2,6

Bài tập toán 7

Câu 2: Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

Bài tập toán 7

Bài tập toán 7

Câu 3: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức hay không?

  1. (-0,3): 2,7 và (-1,71) : 15,39
  2. 4,86 : (-11,34) và (-9,3): 21,6

Lời giải:

a) (-0,3).15,39 = -4,617

2,7.(-1,71) = -4,617

=> (-0,3).1,1539 = 2,7.(-1,71)

Vậy ta có tỉ lệ thức (-0,3): 2,7 = (-1,71) : 15,39

b) 4,86.21,6 = 104,976

(-11,34).(-9,3) = 105,462

4,86.21,6 ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy: 4,86 : (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức

Câu 4: Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

  1. 1,05; 30; 42; 1,47
  2. 2,2; 4,6; 3,3; 6,7

Lời giải:

a. 1,05.42 = 44,1

1,47.30 =44,1

Suy ra 1,05.42 = 1,47.30

Ta có các tỉ lệ thức sau:

Bài tập toán 7

Câu 5: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 7.(-28) = (-49).4

b) 0,36.4,25 = 0,9.1,7

Lời giải:

Bài tập toán 7

Câu 6: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể lập từ các tỉ lệ thức sau:

Bài tập toán 7

Câu 7: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có từ các số sau: 5; 25; 125; 625.

Lời giải:

Ta có: 5.625 = 3125; 25.125 = 3125

Suy ra: 5.625 = 25.125

Bài tập toán 7

Câu 8: Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c, d ≠ 0), ta có thể suy ra được tỉ lệ

Bài tập toán 7

Câu 9: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong 5 số sau đây: 4; 16; 64; 256; 1024

Lời giải:

Ta có: 4,256 = 1024; 16.64 = 1024

Vậy: 4.256 = 16.64

Lập được các tỉ lệ thức:

Bài tập toán 7

Câu 10: Cho a, b, c, d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức

Bài tập toán 7

Đánh giá bài viết
34 5.282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Toán 7 Xem thêm