Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Số trung bình cộng

Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 3

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Câu 1: Viết các biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau:

a, Tổng của a và b bình phương

b, Tổng các bình phương của a và b

c, Bình phương của tổng a và b

Lời giải:

a, a + b2

b, a2 + b2

c, (a + b)2

Câu 2: Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương” … để đọc các biểu thức sau:

a, x + 10

b, 3x2

c, (x + 2)(x – 2)

Lời giải:

a, x + 10: tổng của x và 10

b, 3x2: tích của 3 và x bình phương

c, (x + 2)(x – 2): tích của tổng x và 2 với hiệu của x và 2

Câu 3: Viết biểu thức đại số biểu thị

a, Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm.

b, Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp là 5 cm và a cm là: 5a

b, Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp là a (cm) và b (cm) là: (a + b).2

Câu 4: Viết biểu thức đại số để biểu thị

a, Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h)

b, Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m)

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) là: 35t

b, Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m) là: Bài tập toán 7

Câu 5: Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a, Một số tự nhiên chẵn

b, Một số tự nhiên lẻ

c, Hai số lẻ liên tiếp

d, Hai số chẵn liên tiếp

Lời giải:

a, Biểu thức đại số biểu diễn một số tự nhiên chẵn: 2k

b, Biểu thức đại số biểu diễn một số tự nhiên lẻ: 2k + 1

c, Biểu thức đại số biểu diễn hai số lẻ liên tiếp: 2k + 1 và 2k + 3

d, Biểu thức đại số biểu diễn hai số chẵn liên tiếp: 2k và 2k + 2

Đánh giá bài viết
17 2.407
Sắp xếp theo
    Giải SBT Toán 7 Xem thêm