Bảng nhận biết các chất hữu cơ

28 22.879

Bảng nhận biết các chất hữu cơ

Trong đề thi THPT Quốc gia môn Hóa, dạng bài tập nhận biết các chất là dạng bài thường gặp và dễ lấy điểm. Mỗi loại chất sẽ có những thuốc thử thường dùng khác nhau để phân biệt. Bảng nhận biết các chất hữu cơ sau đây là tổng kết các thuốc thử thường dùng và hiện tượng thu được khi nhận biết các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Danh pháp các hợp chất hữu cơ

Bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)

Bảng nhận biết các chất hữu cơ

B. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)

Bảng nhận biết các chất hữu cơ
Bảng nhận biết các chất hữu cơ

Đánh giá bài viết
28 22.879
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm