Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa dưới đây là Đề kiểm tra học kì II môn Địa lí dành cho học sinh lớp 8 - Đề 2. Các bạn có thể tải Đề kiểm tra hết học kì 2 lớp 8 môn Địa lý này về tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 8 năm 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Nhiệt độ trung bình năm của không khí nước ta trên:
A. 21o C.
B. 22o C.
C. 23o C.
D. 24o C.

b) Lượng mưa trung bình năm của nước ta là:
A. 800 – 1000 mm.
B. 1000 –1500 mm.
C. 1500 – 2000 mm.
D. trên 2000 mm.

c) Miền khí hậu có mưa muộn vào thu đông là miền khí hậu:
A. phía Bắc.
B. Đông Trường Sơn.
C. phía Nam.
D. Biển Đông.

d ) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta có:
A. mùa đông đến sớm, kết thúc sớm.
B. mùa đông đến muộn, kết thúc muộn.
C. mùa đông đến sớm, kết thúc muộn.
D. mùa đông đến muộn, kết thúc sớm.

đ) Mùa lũ của sông ngòi Nam Bộ từ tháng:
A. 5 đến tháng 10.
B. 6 đến tháng 10.
C. 7 đến tháng 11.
D. 9 đến tháng 12.

e) Đèo Hải Vân thuộc vùng núi:
A. Đông Bắc.
B .Trường Sơn Bắc.
C. Tây Bắc.
D.Trường Sơn Nam.

Đánh giá bài viết
35 9.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa Xem thêm