Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Bài tập môn GDCD lớp 9

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Giải bài tập SBT GDCD lớp 9 bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Bài 1: Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời

Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài 2: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì?

Trả lời

Nội dung bảo vệ Tổ quốc:

 • Bảo vệ tổ quốc bao gồm những việc: xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
 • Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bài 3: Em hãy nêu ví dụ cụ thê về việc làm hoạt động báo vệ Tổ quốc?

Trả lời

Ví dụ cụ thê về việc làm/hoạt động báo vệ Tổ quốc.

 • Có lòng yêu quê hương đất nước.
 • Rèn luyện đạo đức, tác phong.
 • Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh.
 • Sẵn sàng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • Giúp đỡ gia đình liệt sỹ.
 • Thăm hỏi, động viên bộ đội.
 • Tham gia phong trào tình nguyện 27/7.
 • Học tập tốt tuần quân sự của nhà trường.
 • Hưởng ứng phong trào: “áo lụa tặng bà”...

Bài 4: Hiến pháp và Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta quy định như thế nào về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời

Hiến pháp và Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta quy định về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc:

Hiến pháp 1992:

 • Điều 13: Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa điều bị nghiêm trị theo pháp luật.
 • Điều 44: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân phải làm đầy đử nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định.
 • Điều 48: Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần
 • Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự: Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

Bài 5: Việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

 1. Tích cực học tập các bộ môn văn hoá
 2. Tự giác đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định
 3. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
 4. Giúp đỡ bạn cùns tiến bộ

Bài 6: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của ai ?

(Chọn một phương án đúng nhất)

 1. Của mọi công dân
 2. Của Quân đội nhân dân
 3. Của các lực lượng vũ trang nhân dân
 4. Của toàn dân, mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Bài 7: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam trong thời bình là?

 1. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi
 2. Từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
 3. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
 4. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi

Bài 8: Bảo vệ Tổ quốc gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng của địa phương

B. Tham gia bảo vộ trật tự, an ninh nơi cư trú

C. Phát triển kinh tế địa phương

D. Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương

E. Thực hiện tốt chính sách dân số, việc làm ở địa phương

G. Thực hiện nghĩa vụ quân sự

H. Tham gia xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

Trả lời

Bài 5: B

Bài 6: D

Bài 7: C

Bài 8: B, D, G, H

Bài 9: Nam (18 tuổi) có tên trong danh sách đăng kí nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Mỗi lần có đợt tuyển quân ở địa phương Nam thường lấy lí do ốm, bệnh để không phải đi nghĩa vụ, có lần Nam bỏ trốn đến nhà bà cô ở tỉnh khác. Thấy các bạn cùng tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nam cho họ là những người “hâm” không biết hưởng thụ cuộc sống.

Câu hỏi:

1/ Cho biết ý kiến của em về suy nghĩ và việc làm của Nam.

2/ Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời

1/ Suy nghĩ và việc làm của Nam là không đúng, đáng phê phán vì đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự, ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ.

2/ hiến pháp quy định công dân có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, là trách nhiệm cao cả của thanh niên Việt Nam

Bài 10: Khi bàn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có bạn nói: Bảo vệ Tổ quốc là phải trực tiếp cầm súng đánh giặc, bây giờ hoà bình rồi, việc thực hiện nehĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thực là khó.

Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Trả lời

Bảo vệ Tổ quốc không phải chỉ là trực tiếp cầm súng đánh giặc. Nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc còn có những hoạt động bảo vệ trật tự trị an, chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, làm tốt công tác hậu phương quân đội....

Đánh giá bài viết
1 1.317
Sắp xếp theo

Giải SBT GDCD 9

Xem thêm