Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4

6 1.551

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4: Trùng roi

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Trùng roi xanh (trang 13 VBT Sinh học 7)

1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Dựa vào hình 4.2 (SGK), diễn đạt bằng lời thứ tự 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

Trả lời:

  1. Tế bào tích lũy các chất cho quá trình phân đôi
  2. Nhân phân đôi, roi phân đôi
  3. Chất nguyên sinh và các cơ quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, diệp lục)
  4. Tế bào bắt đầu tách đôi theo chiều dọc cơ thể
  5. Tế bào tiếp tục tách đôi
  6. Hai tế bào con được hình thành

2. (trang 13 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào ô trống với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Trả lời:

- Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

Diệp lục ✓             Roi và điểm mắt

- Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

Có diệp lục

Có thành xenlulozo

 

Có roi

 

Có điểm mắt

 

II. Tập đoàn trùng roi (trang 13 VBT Sinh học 7)

1. (trang 13 VBT Sinh học 7): Bằng các cụm từ: tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy hoàn thiện các câu sau đây:

Trả lời:

Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vận chuyển và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Ghi nhớ (trang 14 VBT Sinh học 7)

Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, hô hấp qua màng cơ thể, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bao co bóp, sinh sản vô tính theo cách phân đôi. Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết với nhau tạo thành. Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

Câu hỏi (trang 14 VBT Sinh học 7)

1. (trang 14 VBT Sinh học 7): Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi:

Trả lời:

Biển                  Ao ✓           Hồ ✓         Đầm ✓

Vũng nước mưa ✓      Ruộng ✓        Giếng

2. (trang 14 VBT Sinh học 7): Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

Trả lời:

- Giống: đều có diệp lục.

- Khác: Trùng roi có roi, điểm mắt, có khả năng di chuyển, không có thành xenlulozo. Thực vật không có khả năng di chuyển, có thành xenlulozo.

3. (trang 14 VBT Sinh học 7): *Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Trả lời:

Khi di chuyển, roi xoáy vào nước khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Đánh giá bài viết
6 1.551
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm