Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 27: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 27: Chính tả trang 47 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài Chính tả điền từ thích hợp vào chỗ trống. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

<< Bài trước Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 26: Luyện tập miêu tả cây cối

Câu 1. Trong các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy gạch dưới ba trường hợp:

a)

- Chỉ viết với s, không viết với x: sa, sáu, sàn, sen, sân, sườn, sinh, sợ 

M: sai (không có xai)

- Chỉ viết với x, không viết với s: xo, xoan, xuân, xen, xuống, xinh, xóm, xoá

M: xoè (không có soè)

b)

- Không viết với dấu ngã: bảng, quả, mỏ, đỏ, đảo, vẻ, khỉ, tủ.

M: ảnh (không có ãnh)

- Không viết với dấu hỏi: cõng, ngã, hãy, sẽ, giữa, vỡ, liễu, muỗi.

M: đũa (không có đủa)

Trả lời:

a)

- Chỉ viết với s, không viết với x: sàn, sạn, sánh, sau, sáu, sẩn, sẫm, sân, sim, sớm, sún, sũng, suối, suôn...

- Chỉ viết với x, không viết với s: xé, xem, xẻng, xẻo, xẹp, xuộm, xoắn, xòa, xõa, xuống, xuôi, xuân, xuyến...

b)

- Không viết với dấu ngã: của, ảo ảnh, đỏ, hỏa, gửi, hở, cổng, cởi

- Không viết với dấu hỏi: ẵm, cõng, đũa, nhão, đẽo, mãn...

Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau:

a) (sa/xa, sen/xen)

Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một....... mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ............ kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b) (biển/biễn, lủng/lũng)

Thế giới dưới nước

Đáy .......... cũng có núi non, thung............... và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

Trả lời:

a) (sa/xa, sen/xen)

Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đểu có những mảng màu hồng, màu đỏ xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b) (biển/biễn, lủng/lũng)

Thế giới dưới nước

Đáy biển cũng có núi non, thung lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có đáp án - Tuần 27

- Môn Tiếng Việt:

- Môn Toán:

- Môn Tiếng Anh: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27

—--------------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 27: Câu khiến

Ngoài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 27: Chính tả ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 4, Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 4 , Bài tập Luyện từ và câu 4 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 4

Đánh giá bài viết
17 3.215
Sắp xếp theo

Chính tả lớp 4

Xem thêm